language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsten är till för dig som på grund av din funktionsnedsättning får högre resekostnader än normalt vid inrikesresor utanför Stockholms län.

Riksfärdtjänst

Du kan ha rätt till riksfärdtjänst utanför Stockholms län om följande uppnås:

  • Ditt funktionshinder är mycket stort och varaktigt. Det ska bedömas bestå mer än sex månader. På begäran ska det kunna kan styrkas av läkarintyg eller särskild utredning.
  • Du är folkbokförd i Nykvarns kommun.
  • Resan till följd av din funktionsnedsättning inte kan göras till normala resekostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare.
  • Ändamålet med resan är rekreation eller fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet.
  • Resan görs inom Sverige, men utanför Stockholms län.
  • Resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett fordon som är anpassat för ändamålet.
  • Resan bekostas inte av det allmänna, det vill säga staten, landstinget eller kommunen

Om du behöver ledsagare, får tillståndet omfatta även en ledsagare. Med tillståndet kan också finnas villkor om färdsätt.

Allmänt om riksfärdtjänst

Du ska ansöka om riksfärdtjänst i den kommun där du är folkbokförd. Om du beviljas riksfärdtjänst betalar du en egenavgift. Kommunen betalar den del av kostnaden som på grund av ditt funktionsnedsättning gör resan dyrare än normalt.

Staten beslutar om egenavgiften. Egenavgiften är det samma som normala resekostnader med allmänna kommunikationer. Kommunen beslutar vilket färdmedel som ska användas, till exempel specialfordon, taxi, flyg eller tåg.

Riksfärdtjänst beviljas efter behov. Det billigaste färdsättet i förhållande till ändamålet brukar väljas. Du kan inte få riksfärdtjänst som ett generellt tillstånd, utan du måste ansöka för varje resa.

Så här går ansökan till

Du ansöker till handläggaren för riksfärdtjänst i Nykvarns kommun. Använd blanketten som du hittar nedan under "Relaterad information".

När ansökan har kommit in kontaktar handläggaren dig för ett möte. Under utredningen undersöks dina möjligheter till resealternativ och dina behov. Din ansökan kan behöva kompletteras med ett läkarintyg.

Tänk på att din ansökan måste nå handläggaren i god tid, minst tre veckor före resan. Inför storhelger är belastningen stor och många resor blir snabbt fullbokade, så var ute i extra god tid.

Skicka din ansökan till:

Nykvarns kommun
Riksfärdtjänst
155 80 Nykvarn

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 04:51

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 04:51

Dela sidan