language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Dödsfall och dödsboanmälan

När någon dör ska den avlidnes ekonomi sammanställas och redovisas till Skatteverket genom en bouppteckning.

Anmälan av dödsfall

När någon har avlidit ska dödsfallet så snart som möjligt anmälas till Skatteverket. Den avlidna personens ekonomi ska också redovisas. Enligt lag ska alltid en så kallad bouppteckning göras.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder. Den ska göras inom fyra månader efter dödsfallet och skickas till Skatteverket.

Dödsboanmälan eller bouppteckning?

Om den avlidnes tillgångar bara räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället för en bouppteckning. Det gäller i dessa fall:

  • Om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet. Det finns normbelopp för vad som räknas som skäliga begravningskostnader.
  • Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Den som företräder dödsboet kan göra en ansökan om dödsboanmälan. En dödsboutredare undersöker då ifall det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan. Socialnämnden i den kommun där den avlidne var folkbokförd gör en utredning. Därefter görs en dödsboanmälan till Skatteverket.

Viktigt att tänka på vid/före en dödsboanmälan

  • Betala inga räkningar som gäller den avlidne.
  • Stoppa genast alla autogirobetalningar.
  • Använd inga pengar som tillhört den avlidne förrän dödsboanmälan är klar.
  • Om det finns tillgångar i dödsboet så ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
  • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta eventuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
  • Ett dödsbo kan i vissa fall ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialtjänsten i den kommun där den avlidne var bosatt.

Bouppteckning

En lista över den avlidnes alla tillgångar och skulder. Den ska göras inom fyra månader efter dödsfallet. Du kan få hjälp av begravningsbyrå, advokat eller jurist med att göra en bouppteckning eller göra den själv. Gå in på Skatteverkets hemsida, där finns mycket information. Länk hittar du under Relaterad information nedan.

Dödsboanmälan 

En förenklad form av bouppteckning som kommunen hjälper dig att göra.

Dödsbo

En avliden persons tillgångar och skulder.

Dödsbodelägare

Den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i dödsboet. Om du är efterlevande och anser att en dödsboanmälan ska göras, ska du kontakta socialkontoret så fort som möjligt.

I vissa fall kan kommunen erbjuda ekonomiskt stöd efter dödsfallet. Ett sådant fall är när dödsboet inte har tillgångar som räcker till begravningen. Socialtjänsten kan då ge ekonomisk hjälp så att den avlidne kan få en värdig begravning.

Det är dödsboet som ansöker om begravningshjälp och ansökan undertecknas av dödsbodelägaren/dödsbodelägarna. Om hjälpen beviljas eller inte beror bland annat på den avlidnes ekonomiska situation. Ansökan om bistånd till begravningskostnader görs hos socialtjänsten.

Om du väljer en borgerlig begravning kallas den som leder begravningen för borgerlig begravningsofficiant eller borgerlig begravningsförrättare.

Du kan själv välja fritt vem som ska vara officiant, till exempel en familjemedlem eller en vän. Nykvarns kommun har utsett en borgerlig begravningsofficiant som du eller begravningsbyrån kan välja att anlita; det kostar 2000 kr, vilket faktureras dödsboet.

Kontakta Servicecenter för kontaktuppgifter till borgerlig begravningsofficiant.
servicecenter@nykvarn.se
08 - 555 010 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-12 10:15

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-12 10:15

Dela sidan