language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kunnan vastuu kriisien yhteydessä - Kommunens ansvar vid kris

Kriisien yhteydessä Nykvarnin kunta on vastuussa kaikista sen maantieteellisellä alueella oleskelevista henkilöistä. Kunnan on muun muassa huolehdittava siitä, että yhteiskunnan kannalta tärkeä toiminta jatkuu.

Löydä sivustolla

Ruotsin kunnilla on ns. maantieteellinen aluevastuu kriisien ja muiden vakavien tapahtumien yhteydessä. Se merkitsee, että kunta on vastuussa myös alueellaan tilapäisesti oleskelevista henkilöistä.

Vastuu merkitsee, että kunnan on osallistuttava valmisteluihin ja koordinoitava kriisinhallintatoimia ja yleisölle suunnattua tiedotusta.

Kunnan on näin ollen huolehdittava kriisien yhteydessä siitä, että kaikki yhteiskunnalle tärkeä toiminta jatkuu. Kunnan on siksi

  • oltava organisatorisesti ja henkilöstöllisesti valmistautunut siten, että ihmisiin, ympäristöön, omaisuuteen ja yhteiskuntaan kohdistuvat vahingot minimoidaan,
  • harjoitettava toimintaa mahdollisimman normaalilla tavalla ottaen erityisesti huomioon lapset ja hoitoa ja tukea tarvitsevat henkilöt,
  • ylläpidettävä ajankohtaisia, testattuja rutiineja keskusjohdolle, tiedotukselle ja eri toimintayksiköille.

Maantieteellisen aluevastuun lisäksi kriisinhallinta rakentuu kolmen periaatteen varaan:

Vastuuperiaate: Se, joka normaalisti vastaa toiminnasta, vastaa siitä myös kriisitilanteessa.

Yhdenvertaisuusperiaate: Kriisien yhteydessä yhteiskunnan tulee mahdollisimman pitkälti toimia samalla tavalla kuin normaalioloissakin.

Läheisyysperiaate: Kriisejä on käsiteltävä niiden tapahtumapaikalla, ja käsittelystä huolehtivat ne, joita asia eniten koskee yhdessä vastuuhenkilöiden kanssa.

Yhteenveto kunnan turvallisuuden takaamisen liittyvästä työstä.

Poikkeuksellinen tapahtuma

Valmiuksista puhuttaessa käytetään ”kriisin” sijasta usein käsitettä ”poikkeuksellinen tapahtuma” (extraordinär händelse). Poikkeuksellisista tapahtumista annetun lain (LEH 2006:544) mukaan poikkeuksellinen tapahtuma on tapahtuma, joka poikkeaa normaalista, merkitsee vakavaa häiriötä tai suurta vakavan häiriön vaaraa yhteiskunnan keskeisissä toiminnoissa, mistä syystä kunnilta ja alueilta vaaditaan kiireellisiä toimenpiteitä.

Oliko sinulle apua sivuston tiedoista?

Kiitos palautteesta!

Kaipaatko jotakin tietoa?
Otamme mielellämme vastaan palautetta sivustosta voidaksemme parantaa sisältöä entisestään.

Kerro meille mahdollisista virheistä tai puuttuvista tiedoista

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen
Nykvarnin kunta tallentaa tietosi GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoa tietojen käsittelystä on osoitteessa www.nykvarn.se/gdpr

Viimeksi päivitetty 2022-10-24 02:42

Jaa sivu

Oliko sinulle apua sivuston tiedoista?

Kiitos palautteesta!

Kaipaatko jotakin tietoa?
Otamme mielellämme vastaan palautetta sivustosta voidaksemme parantaa sisältöä entisestään.

Kerro meille mahdollisista virheistä tai puuttuvista tiedoista

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, jos haluat vastauksen
Nykvarnin kunta tallentaa tietosi GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoa tietojen käsittelystä on osoitteessa www.nykvarn.se/gdpr

Viimeksi päivitetty 2022-10-24 02:42

Jaa sivu