language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Flytt av fordon

Nykvarns kommun har i vissa fall rätt att besluta om och rätt att flytta övergivna fordon och fordon som står felaktigt uppställda.

Information om fordonsflytt

Fordon som parkerats trafikfarligt eller hindrande får enligt lag flyttas av oss på kommunen, Polismyndigheten eller Trafikverket. Vem som ansvarar för flytten beror på vems mark fordonet står på. Det gäller olika regler för olika sorters mark, alltså om det är statligt vägområde, kommunal gata, kommunal mark eller privat mark.

Det är inte tillåtet att på eget initiativ flytta bort någon annans fordon även om den verkar övergiven och står olovligt på privat mark.

De lagar som följs och reglerar flytt av fordon är Lag (1982:129) om flyttning av fordon (LFF) och Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF), se relaterad information.

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen underrättas om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du därför alltid vända dig till polisen.

Fordonet ska ha stått olovligt parkerad, på den privata marken, i minst sju dygn innan markägaren kan börja processen för att få den flyttad.

Markägaren måste själv:

  • underrätta fordonsägaren om att fordonet står olovligt på privat mark och måste flyttas. Det kan ske muntligt eller via rekommenderat brev med mottagningsbevis.
  • föra protokoll eller anteckningar över sin kontakt, eller sina kontaktförsök, med fordonsägaren. Kom ihåg att anteckna datum.
  • kontakta oss på kommunen och be om hjälp med hemställan, begäran om flyttning av fordon.

Vi kan flytta fordonet tidigast 30 dagar efter det att markägaren påbörjat sina försök att underrätta fordonsägaren. Ett fordonsvrak kan vi flytta direkt.

På Transportstyrelsens webbplats kan du söka fordonsuppgifter, se relaterad information.

Kostnader

Fordonsägaren är skyldig att betala för flyttningskostnader samt övriga kostnader som flyttningen medför. Vid flyttning från privat mark förbinder sig markägaren att betala dessa kostnader om fordonsägaren inte betalar, enligt bestämmelser i Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall, se relaterad information.

Vid förflyttning av fordon är det skillnad på fordonsvrak och på övergivna bilar. Ett fordonsvrak är ett fordon som är i ett så dåligt skick att det kostar mer att få det i ett trafikdugligt skick än vad motsvarande årsmodell är värd. I de fall där fordon bedöms som fordonsvrak får fordonet omedelbart fraktas till bilskrot eller annan uppsamlingsplats. Fordonsvrak får flyttas omedelbart av oss på kommunen även från privat mark.

Ett fordonsvrak som flyttas av oss tillfaller omedelbart Nykvarns kommun (6 § LFF) och ska som huvudregel skrotas så snart möjligt (3 § LFF).

Vi underrättar Polismyndigheten om flyttningen.

Vi utför fotodokumentation och upprättar protokoll. Fordonets registrerade ägare får beslut och protokollskopia hemsänt via rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller ett fordonsvrak kan du anmäla det till kommunen, se kontaktuppgifter under "kontakta oss" till höger. Om det felparkerade fordonet ugör fara vänligen kontakta Polismyndigheten.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-24 08:01

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-24 08:01

Dela sidan