language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Du behöver en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt. Om du också ska gräva i kommunal mark måste du ha tillstånd, ett så kallat schakttillstånd. Här hittar du information om hur du ansöker om schakttillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Syftet med en TA-plan är att beskriva vilka vägmärken och anordningar som ska finnas och behövs för en säker trafikmiljö. Utmärkningsansvarig eller annan ansvarig ska alltid gå att nå under dygnets alla timmar, om något skulle inträffa vid arbetsplatsen. Trafikanordningar, skyltar och barriärer ska tydligt framgå i ritningsunderlag. Även kvarvarande körbredd/gångbredd ska framgå av ritning. Eventuella omledningar ska framgå i ritningen och det ska finnas säkra trafiklösningar för oskyddade trafikanter, exempelvis gångfållor.

Om skyltar eller barriärer inte är utställda enligt anvisningar och godkänd TA-plan eller saknas har kommunen rätt att ta ut viten. Kommunen kan också avbryta arbetet, om bristen bedöms som trafikfarlig.

 • Vid arbeten på offentlig plats som påverkar framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister eller motorburen trafik
 • Vid arbeten som medför att trafik måste ledas om, till exempel vid evenemang eller byggarbeten
 • Vid arbeten som kräver tillfälliga eller befintliga hinder på vägbanor, till exempel container, byggkran eller skylift
 • Vid arbeten som bedrivs på tak eller andra höga höjder, men som påverkar vägbanor, till exempel is- och snöskottning samt trädfällning
 • Vid grävning i offentlig mark

För att få gräva på kommunens mark behöver du ett tillstånd som heter schakttillstånd. Exempel på arbeten som kräver godkänt schakttillstånd är ledningsarbeten på kommunal mark eller grävningar på egen tomt som påverkar kommunens mark eller gata.

Kommunens hanteringssystem för ansökningar om schakttillstånd och godkännande av TA-planer heter ISY Road. För att kunna ansöka krävs det att du registrerar dig som användare i systemet.

  Registrera ny användare i ISY Road Nykvarn.

 1. Klicka här: https://isyroad.isy.se/nykvarn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Klicka på ”Registrera ny användare”
 3. Registrera dig med e-postadress, namn och telefonnummer.
 4. Ange vilken/vilka grupper som tillhör den eller de aktör/ledningsägare som du ska företräda i ärenden och utföra arbeten åt.
  Obs! Markera inte alla grupper. Är du osäker på vad du ska markera, kontakta din beställare.
 5. Klicka på ”Registrera”. Lösenord skickas nu till din e-post.
 6. Testa att logga in på ISY Road Nykvarn med dina uppgifter. När du är inloggad kan du, om du vill, byta lösenord under Mina Sidor


I kommunen hanteras hela processen från ansökan till slutbesiktning/avetablering för både schakt-och trafikanordningsärenden i systemet ISY Road. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet under hela processen håller ärendets status aktuell i ISY Road. Detta för att kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt för sökanden för att undvika eventuella överträdelser.

 1. Processen startar med en ansökan i ISY Road, där sökanden sätter status till ”Ansökan”. Ansökan handläggs fram till ett beviljande där handläggaren om det krävs begär komplettering i ärendet, och då sätter status till ”Komplettera”.
 2. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”Ansökan”. Då handläggaren bedömer att ansökan är komplett, och innehåller rätt information, sätts ärendets status till ”Beviljad”. Glöm inte att både schakttillstånd och TA-plan skall ha status ”Beviljad” innan arbetet får påbörjas.
 3. När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar sökanden status i ärendet till ”Pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras av sökanden under hela processen. Dessa justeringar måste accepteras av handläggare.
 4. Handläggaren/ väghållaren kan under arbetets gång meddela sig med sökanden via meddelandefunktionen (e-post) i ISY Road. ISY Road skickar även påminnelser till sökanden och ledningsägarens ansvarige, för att hjälpa sökanden att hålla rätt status i sina ärenden.
 5. När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för schaktärenden sättas till ”Återställd” eller ”Tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”Avslutad” när trafikanordningen avetableras.
Information om kommunens riktlinjer, krav och villkor hittar du i informationsskriften "Anvisning för grävning i kommunal mark" som finns under relaterad information.

 • Ansök i god tid. Kommunens handläggningstid kan vara upp till 15 arbetsdagar.
 • Arbete får inte påbörjas förrän ansökan är godkänd.
 • Tillstånd för upplag ex. bodar, containrar och material kräver tillstånd från polisen och söks hos Polismyndigheten. Länk till deras e-tjänst finns under relaterad information.
 • Avstängning och skyddsanordningar utförs enligt kommunens gällande riktlinjer och godkänd trafikanordningsplan.
 • Kalla berörda till syn före arbetets start.
 • Sökande ansvarar för att övriga tillstånd och myndighetsbeslut för arbetet finns ex. bygglov.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-05 11:27

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-03-05 11:27

Dela sidan