language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Badvattenkvalitet

Badvattenprovtagning vid Nykvarns badplatser sker löpande under sommaren på kommunens fyra officiella strandbad.

Placeholder

Aktuell badvattenkvalitet

Badplatsen – badplatser och badvattnets kvalitet, Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattenprover

Varje år från juni till och med augusti övervakar miljöavdelningen vattenkvaliteten kommunens fyra officiella strandbad, Hökmossbadet, Taxingebadet, Sundviksbadet och Lövnäsbadet.

Miljöavdelningen tar prover på bakterier. Proverna visar förekomsten av vissa tarmbakterier (E.coli och intestinala enterokocker).

Inspektören mäter också vattnets temperatur samt kontrollerar förekomst av avfall och annat som kan påverka badvattenkvaliteten. Provtagningen går till på samma sätt i hela EU.

Proverna tas vid en eller två fasta punkter vid varje bad, exempelvis längst ut på bryggan och vid den grunda delen av stranden. De skickas sedan iväg till ett laboratorium för analys.

Bakteriehalten bedöms på tre sätt

  • Tjänligt – bakteriehalten är låg och det går utmärkt att bada.
  • Tjänligt med anmärkning – vattnet innehåller lite högre bakteriehalter, men det finns ingen risk för sjukdom i samband med bad.
  • Otjänligt – vattnet innehåller höga bakteriehalter och man bör avstå från bad tills dess att nya prover visar att det går att bada. Om en badplats visar ett otjänligt prov så tas ett omprov så fort som möjligt. Kommunen avråder då från bad, fram tills dess att vattenkvaliteten förbättrats.

Hur vet jag att det är ok att bada när det finns olika skyltar på badplatsen?

Besökare informeras om badvattnets kvalitet både genom skyltar nära badplatsen och på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Badplatsen, Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Avrådan från bad vid otjänligt provsvar

Skylten med avrådan från bad sätts alltid upp om den senaste provtagningen som miljöförvaltningen gör visar ett otjänligt resultat. Då är halterna av bakterier höga och det finns en större risk att bli sjuk.

En avrådan från bad kan alltså sitta uppe även om skylten för EU-klassificeringen visar att kvaliteten är till exempel utmärkt. Skylten med avrådan från bad kan tas ner när nytt vattenprov visar att bakteriehalterna har minskat.

Skyltning om avrådan från bad, men på Havs och Vattenmyndigheten är vattnet är tjänligt, vilket stämmer?

Det som står på Havs och Vattenmyndighetens webbplats (HoV) är alltid den mest aktuella informationen. Den tid det tar från att vi får provsvar och skyltningen gör att informationen ibland skiljer sig mellan det som står på HoV och på badplatsen. Samma sak gäller när det finns skyltar om avrådan på badplatsen. Så fort vi får ett godkänt resultat från omprov registrerar vi detta på HoV och meddelar att skyltarna kan tas bort.

Vad betyder otjänligt resultat?

  • Det betyder att det finns höga halter av tarmbakterier i vattnet och att vi avråder från bad.
  • Om du sväljer vatten kan du bli sjuk.
  • När vi får ett otjänligt prov tar vi nya prover. Provet visar inte vilken typ av förorening det är och det visar bara hur situationen var vid provtagningen. Vi kan därför inte veta hur länge bakteriehalten är för hög.
  • Kontrollera alltid Havs och Vattenmyndighetens hemsida för senaste provtagningsresultatet, Badplatser och kvalitet på badvatten i Nykvarns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


På vilka platser gäller provresultaten?

Våra provresultat gäller endast vattenkvalité på de officiella strandbaden. Det går då inte att göra en bedömning på andra platser som naturstränder även om de ligger i närheten av de officiella strandbaden.


Får man bada på annan plats?

Man badar alltid på egen risk på andra platser än de offentliga badplatserna. Miljöavdelningen tar bara bakterieprover på de offentliga badplatserna vi kan därför inte säga något om bakteriehalter på övriga platser. Det kan finnas bräddavlopp, dagvattenutlopp eller andra potentiella föroreningskällor nära. Om det finns en farled, småbåtshamn eller sjömack i närheten kan det innebära fara att bada där. Större delen av innerstaden räknas som hamnområde och där råder det badförbud, med vissa undantag.

Vilka sjukdomar och symtom kan du få av förorenat badvatten?

Vid algblomning kan alger producera sjukdomsframkallande toxiner. Vattnet kan också innehålla mikroorganismer eller parasiter som du kan bli sjuk av. Dessa är dels naturligt förekommande och kan dels komma från olika föroreningar och utsläpp.

Om du sväljer vatten som innehåller dessa kan du få magont, diarré eller kräkningar. Symtomen kan variera och beror på vilken typ av virus, bakterie eller parasit du fått i dig. Du kan även få hudirritationer av vattnet som klåda, utslag, öroninfektioner eller infektioner i sår.

Mer information

Algblomning, Havs och Vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sjukdomsinformation om algtoxinförgiftning, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sjukdomsinformation om badklåda, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sjukdomsinformation om vibrioinfektion, Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Felanmälan och synpunkter

Du hjälper oss att hålla badplatserna fina och säkra genom att anmäla fel eller lämna dina synpunkter till oss.

Anmäl fel och lämna synpunkter

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-10-09 02:45

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-10-09 02:45

Dela sidan