language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kultur- och fritidspolitisk policy 2023-2028

Nykvarns kommun vill prioritera tillgänglighet i alla kommundelar och för alla åldrar. Runt om i kommunen ska det finnas mötesplatser och lekplatser som bjuder in till kultur och aktivitet.

Hitta på sidan

Hitta på sidan

Kommunens vision 2035 ”Kom närmare” uttrycker att det ska vara lätt att ha en aktiv vardag med friluftsliv och idrott, att våra natur- och friluftsområden ska vara attraktiva och tillgängliga besöksmål och att våra grönområden och friluftsliv ska blomstra genom god planering och medveten utveckling.

Varför en kultur- och fritidspolitisk policy?

Den kultur- och fritidspolitiska policyn tar avstamp i den verksamhet som finns i kommunen idag och siktar mot att uppfylla kommunens vision ”Kom närmare”. Policyn uttrycker önskvärd utveckling av verksamheten i Nykvarns kommun och fastslår en politisk viljeinriktning.

Den omfattar kulturupplevelser, offentlig konst, idrottsliv, friluftsliv, föreningsliv samt besöksnäring och kulturhistoriska miljöer.

Policyns inriktning specificeras i tre fokusområden:
• Tillsammans – i dialog
• Se saker hända – aktiv vardag
• Möjligheter att mötas – platser för kultur och fritid

Fokusområde: Tillsammans – i dialog
Med målet att ökat tillgängligheten till och deltagandet i kultur- och fritidsliv verkar
kommunen tillsammans med medborgare, föreningslivet och andra intressenter, för ett brett utbud av kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter. Möten mellan människor skapar engagemang och delaktighet och driver utvecklingen framåt.

Fokusområdet berörs av kommunens arbete med social hållbarhet, dialog, delaktighet och
inflytande men också kommunikation.

Fokusområde: Se saker hända – aktiv vardag
Ett rikt utbud av aktiviteter och upplevelser är förutsättningen för en attraktiv plats, det
möjliggör också för människor i olika skeden i livet att ha en meningsfull fritid.

Utbudet av aktiviteter skapas dels av kommunens verksamheter dels av kommunens föreningsliv och
andra intressenter. Det är lätt att ha en aktiv vardag med kultur, friluftsliv och idrott i Nykvarn.

Fokusområdet berörs av kommunens arbete med mångfald, tillgänglighet och social hållbarhet.

Fokusområde: Möjligheter att mötas – platser för kultur och fritid
I Nykvarn ska medborgarna ha tillgång till en mängd kreativa och inspirerande platser för
kultur, idrott och fritid. Dessa platser utgår vanligtvis från natur och idrottsliv men också
från kultur och kulturmiljöer, vilka utgör en resurs i samhällsplaneringen och besöksnäringen.

Fokusområdet berörs av kommunens arbete med samhällsplanering, infrastruktur, kommunikationer,
förvaltning inklusive arbetet med miljömässig- ekonomisk hållbarhet.

I samband med antagandet av kommunens Kultur-och fritidspolitisk policy 2023-2028 fick vi i uppdrag ta fram riktlinjer för kulturområdet respektive verksamhetsområdet fritid, idrott och friluftsliv.

Framtagandet sker tillsammans och i dialog med berörda intressenter och ska redovisas till ansvarig nämnd under hösten 2023.

Gör din anmälan genom att fylla i formuläret nedan och skicka in.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-07-19 05:12

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-07-19 05:12

Dela sidan