Nykvarns kommun

Revisionen ska varje år granska all verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och kommunens företag. Revisionen skriver löpande revisionsrapporter med iakttagelser, frågor, synpunkter och förslag. På den här sidan hittar du revisionens rapporter och granskningar.

Rapporter från revisionen