language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivning är en kostnadsfri service för dig som är folkbokförd i kommunen. Du kan få hjälp med att få en överblick av din ekonomiska situation samt förslag på lösningar.

Inom ramen för budget- och skuldrådgivning kan du få hjälp med följande:

  • Budget - sammanställa och planera ekonomin samt göra hushållsbudget.
  • Skuldrådgivning - kartlägga dina skulder, beräkna din möjlighet till att betala, förhandla med fordringsägare och diskutera möjliga lösningar och alternativ, till exempel upprättande av avbetalningsplan
  • Skuldsanering - ansöka om skuldsanering hos Kronofogden samt få stöd och hjälp under skuldsaneringstiden (klicka på länken nedan för mer information.

Varje kommun är enligt 5 kap 12 § SoL skyldig att ge skuldsatta personer budget- och skuldrådgivning. Enligt Nykvarn kommuns riktlinjer ska råd och stöd erbjudas inom rimlig tid. Syftet med rådgivningen är att ge hjälp till självhjälp. Det innebär att klienten som söker hjälp själv har huvudansvaret för sin ekonomi, och måste vara aktiv.

Budgetrådgivning

Vid budgetrådgivningen får du stöd och hjälp för att få vardagsekonomin att gå runt. Tillsammans gör vi en sammanställning av dina inkomster och utgifter. Därefter tar vi fram en budget som du kan följa för att klara din ekonomi på lång sikt. Vid utarbetande av en hållbar budget diskuterar vi konsumtionsvanor, möjligheter att minska utgifterna och öka inkomsterna.

En hållbar budget som får vardagsekonomin att går runt utgör grunden för att förhindra skuldsättning, klara av frivilliga uppgörelser eller en skuldsanering.

Skuldrådgivning

Om du har svårt att hantera dina skulder kan du få hjälp genom skuldrådgivning. Först och främst gör vi en skuldöversikt och beräknar ditt betalningsutrymme, det vill säga hur mycket som är rimligt att betala av på skulderna. Därefter går vi igenom vilka alternativ som finns för att lösa din skuldsituation.

Du når kommunens budget- och skuldrådgivare på budgetskuld@nykvarn.se

Betalningsanmärkning: En anmärkning som visar att du inte betalat räkningar i tid. Det är kreditupplysningsföretag som sätter anmärkningen, inte Kronofogdemyndigheten.

Borgensåtagande: Att gå i borgen för någon innebär att en person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan.

Borgenär eller fordringsägare: Borgenär är den person som har en fordran på någon, det vill säga den som någon har en skuld till. Exempel på en borgenär är den som lånat ut pengar till någon.

Dröjsmålsränta: Dröjsmålsränta är en ränta som betalas som ersättning till fordringsägaren när en betalning inte har gjorts före fordrans förfallodag.

Fordran eller skuld: Fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en bestämd person riktat mot en annan bestämd person.

Gäldenär: Gäldenär är den som är skyldig någon något och därmed har en skuld.

Inkassoföretag: Företag som arbetar med att driva in pengar för obetalda räkningar

Kronofogden: Myndighet som arbetar med skulder.

Ränta: Ränta är allmänt uttryckt vad det kostar att ta ett lån. Ränta betalas av personen som lånar pengar.

Utmätning: Utmätning betyder att Kronofogden har beslutat att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

Om du är så skuldsatt att du inte kommer kunna betala av dina skulder på överskådlig tid är du så kallat kvalificerat insolvent och har rätt att ansöka om skuldsanering.

Skuldsanering innebär att du som gäldenär (den som är skyldig pengar) helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. En skuldsanering pågår alltid i fem år. Huvudregeln är att du beviljas avbetalning för fem år, men om det finns beaktansvärda skäl kan betaltiden förkortas.

Under en pågående skuldsanering lever du på kronofogdens beräknade förbehållsbelopp. Om du anses kunna betala tillbaka på dina skulder återbetalar du till Kronofogdemyndigheten varje månad, med undantag för juni och december som är betalningsfria månader.

Efter skuldsaneringen är du helt skuldfri, förutsatt att du inte ådragit dig nya skulder under den pågående skuldsaneringen.

Om du tidigare har beviljats skuldsanering finns det möjlighet att ansöka igen.

Vem får skuldsanering?

Kronofogdemyndigheten utgår framför allt från tre faktorer när den tar beslut om att eventuellt bevilja skuldsanering:

  • Orsaken till betalningsproblemen.
  • Åldern hos den som ansöker.
  • Om den sökande har besökt en budget- och skuldrådgivare.

Om du har fått hjälp av en budget- och skuldrådgivare ökar alltså sannolikheten att få en skuldsanering godkänd.Det är inte skuldernas storlek som har betydelse för om du beviljas skuldsanering eller inte, utan skulderna i förhållande till ditt betalningsutrymme, det vill säga din möjlighet att betala av på skulderna. Enligt Kronofogdens bedömning väntar skuldsatta generellt sett alldeles för länge med att ansöka om skuldsanering.

Vill du veta mer eller boka en tid, är du välkommen att kontakta budget- och skuldrådgivaren i Nykvarn på budgetskuld@nykvarn.se eller via växeln, tel. 08-555 010 00.

På webben

Gilla din ekonomi, är ett nätverk av myndigheter, organisationer och företag. Vi samarbetar i frågor om privatekonomisk folkbildning och utbildar i privatekonomi.

Hallå konsument kan du vända dig till med frågor rörande köp av varor och tjänster, avtal, reklamationer, hållbara val eller annat som berör konsumenter.

Konsumentverket har i uppdrag att stödja och ge vägledning för budget- och skuldrådgivningen i kommunerna. Konsumentverket driver dels en upplysningstjänst Hallå konsument, dels vägledning vid köp i Europa som heter Konsument Europa.

Konsument Europa ger dig kostnadsfri vägledning när du fått problem vid ett gränsöverskridande köp eller har rest inom, till eller från EU, Norge och Island. Konsument Europa ger dig information om olika juridiska möjligheter som finns för att lösa en tvist på den europeiska marknaden.

Kronofogdemyndigheten är den myndighet som en fordringsägare kan vända sig till när någon inte betalar sina skulder till dem. De beslutar om bland annat utmätning och skuldsanering.

SFI-ekonomi ger dig som nyanländ i Sverige en bra överblick av allt du behöver veta gällande din ekonomi, räkningar och skulder.

Broschyrer och tidningar

Det finns också material - broschyrer, tidnimgar och informationsblanketter - dels i Kundcenter, kommunhuset, dels i receptionen vid Vård och omsorg. Under Relaterad information (till höger på den här sidan) hittar du länkar till material som du kan ladda ner själv. En del material finns också på fler språk än svenska.

Konsumentverket: Går din ekonomi inte ihop?

Konsumentverket: Hur mår din ekonomi?

Konsumentverket: Koll på pengarna

Konsumentverket: Ny i Sverige

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-25 09:22

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-25 09:22

Dela sidan