language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Sörmlandsleden

Anslutningsetappen till Sörmlandsleden börjar vid Nykvarns järnvägsstation och följer Holländarvägen upp till stigarna genom gammelskogen ner mot norra Yngern och det trevliga Sandtorpsbadet (efter cirka 6 km).

I Nykvarn ansluter etapp 13:2 och 13:1. Du kan läsa mer om de olika etapperna på Sörmlandsledens hemsida.

Placeholder

Turingeleden

Turingeleden är en 3,8 km vandringsled längs sjön Turingens södra sida i Nykvarn. Leden är märkt med orange markering. Bolbynsslingan, som är 1,7 km, är blåmarkerad. Promenadstråket ut till Brygghusviken som är 1,7 km är märkt med grön markering. Parkeringsmöjligheter finns vid Vidbynäs Golf.

Turingeleden, skylt

Täljeleden

Täljeleden är en vandringsled som erbjuder fina natur- och kulturupplevelser i Nykvarn och Södertäljes kommuner. Du passerar sjöar, naturbildningar och möjligheter att fågelskåda och se kulturhistoriska lämningar efter människan genom tiderna.

Bommersviks naturstig

Bommersvik ligger vid den vackra sjön Yngern och intill konferensanläggningen finner du en trevlig naturstig. Här kan du promenera vid Södra Yngerns strand och få information om naturen och olika upplevelser som du möter längs vägen. Stigen är cirka 2,5 km lång.

Bommersviks naturstig, skylt

Historisk vandring i Taxinge

Upplev den historiska vandringen i Taxinge. Runt om och i corps de logiet Näsby (nuvarande Taxinge Slott) hittar du många spår av forna tidsepoker och dess kulturyttringar. Med hjälp av Turinge-Taxinge Hembygdsförenings informationsskyltar kan du själv vandra runt och ta del av områdets kulturhistoria. 

Hälsans stig

Hälsans stig i Nykvarn är ca 7 km lång. Stigen går enbart på upplysta gång- och cykelvägar och blir på så sätt också vinterunderhållen. På stigen finns det två förbindelsevägar som gör det lätt att förändra antalet km som du vill gå.

Hälsans stig. En väg mellan träd i solsken

Jägarskogen naturreservat

Vid Norra Yngern, cirka två km från Nykvarns Centrum, ligger Jägarskogens naturreservat. I området finns gamla trolska barrnaturskogar som har fått stå orörda, men underhållna stigar löper igenom hela naturreservatet, så det är god framkomlighet. 

Hela slingan är 3 km lång, den barnvagnsvänliga delen närmast parkeringen är 1,5 km och den västliga ”Strandstigen” är cirka 0,7 km lång. Vid Jägarskogsudden finns grillplats och vindskydd.

Här kan du läsa mer om Jägarskogens naturreservat.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 12:22

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-22 12:22

Dela sidan