language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Allmänna villkor vid lokalhyrning

Här kan du läsa mer om vilka villkor och regler som gäller vid förhyrning av idrottsanläggningar och lokaler.

Följande regler gäller:

 1. Bokning av idrottsanläggningar och lokaler kan endast göras av myndig person och för den tid och ändamål som finns angivet i bokningsbekräftelsen. Kunden är också skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal.
 2. Idrottsanläggningar och lokaler uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och själv ta ansvar om en anläggning eller lokal lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser.
 3. Kunden får inte överlåta eller sälja bokningen till annan kund.
 4. Kunden skall använda tagg vid inpassering till idrottsanläggningar och lokaler med kortläsare, i annat fall kan kunden debiteras avgift för ej nyttjad tid. Det åligger kund att tillse att giltig tagg är registrerat på bokningsbeskedets angivna tid.
 5. Kunden ska säkerhetsställa att mat- och alkoholförtäring ej förekommer om inte särskild överenskommelse har gjorts med Nykvarns kommun och det generella rökförbudet i och i anslutning till anläggningar och lokaler följs.
 6. Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av förvarade och/eller medförda tillhörigheter till idrottsanläggningen/lokalen.
 7. Kunden ansvarar för att återlämning av taggar och nycklar sker inom avtalad tid eller på anmodan av Lokalbokningen.
 8. Kunden ska själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd. Det ankommer vidare på kunden att tillse att det i anläggningar inte vistas fler personer än tillåtet enligt angivet maxantal och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.
 9. Om kunden är en bidragsberättigad förening ansluten till Riksidrottsförbundet eller Scouterna åligger det kunden att begära utdrag ur belastningsregistret för sina ledare som har kontakt med barn och ungdom, i enlighet med Riksidrottsförbundets Trygg idrott och Scoutförbundets Trygga möten.
 10. Kunden ska avboka sina inbokade tider via kommunens bokning-och bidragssystem. Mer information om när avbokning senast ska ske för att undvika kostnader och särskilda avgifter finner du här Öppnas i nytt fönster.
 11. Kunden ansvarar för att faktura från Nykvarns kommun är betald senast angiven förfallodag. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller i övrigt då Nykvarns kommun förorsakats extra kostnader.
 12. Kunden ska utse en ansvarig, myndig, ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Deltagare får uppehålla sig i lokalerna endast då den ansvariga ledaren är närvarande.
 13. Ansvarig ledare ansvarar för tillfredställande ordning och vakthållning samt att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten och för att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.
 14. Ansvarig ledare får inte hindra utsedd personal att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i anläggningen. Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller innebära begränsning i nyttjandet.
 15. Ansvarig ledare ansvarar för att deltagare använder skor som inte gör märken i golvet och att boll avsedd för inomhusbruk används vid bollspel.
 16. Ansvarig ledare ansvarar för att material, redskap och dylikt återställs till anvisad plats, ljuset släcks och att samtliga fönster är stängda och låsta vid bokningens slut. Hyresgästen ansvarar för grovstädning i anläggningen samt nyttjade biutrymmen.
 17. Ansvarig ledare ska vid skada på anläggningar eller kommunens övriga egendom, anmäl detta utan dröjsmål till Nykvarns kommun. Kunden kan vid skada komma att utkrävas ersättning vid bristande tillsyn eller vårdslöshet. Gör felanmälan via följande länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 18. Nykvarns kommun har rätt att neka bokningsförfrågan om det tydligt framgår att kunden inte främjar demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Om bokning redan är gjord kan kunden av samma anledning bli avbokad och har då ingen rätt till ersättning.
 19. Nykvarns kommun äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt och detta medför ej någon skadeståndsskyldighet kommunen. Vid inställt arrangemang kan hyrestid komma att åter bokas. Då informeras kunden genom ett kompletterande bokningsbesked.
 20. Nykvarns kommun förbehåller sig rätten att avboka en kunds resterande bokningar om kunden vid upprepade tillfällen inte nyttjar sina tider eller vid upprepade tillfällen avbokar sina bokade tider.
 21. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, tekniska fel, otjänlig väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att anläggningar inte användas enligt bokningsbekräftelsen, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 22. Användare av lokalerna ska främja och respektera demokratiska principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan män och kvinnor. Nykvarns kommun har rätt att neka bokningsförfrågan om dessa krav inte uppfylls. Om bokning redan gjorts, har Nykvarns kommun rätt att när som helst avboka kunden. Kunden har inte rätt till ersättning i sådana fall.
 23. Entré, reklam, TV, film eller annan elektronisk upptagning görs i samråd med Lokalbokningen.
 24. Fullständig information om fastställda taxor och avgifter finner du här Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-17 03:10

Dela sidan

Kontakta oss

 • Kontakta Kultur-och fritidsavdelningen

  08 - 555 010 00

  Telefontider:
  Måndag kl. 08.00-18.00
  Tisdag kl. 08.00-17.00
  Onsdag kl. 08.00-17.00
  Torsdag kl. 08.00-17.00
  Fredag kl. 08.00-15.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-17 03:10

Dela sidan