language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Frågor och svar om hemsortering

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna gällande bytet till Hemsorteringt. Undrar du något annat är du välkommen att kontakta oss!

I Sverige har vi nationella hållbarhetsmål som även hänger ihop med EU-lagstiftningen. Vi har en bit kvar till att nå de som handlar om återvinning. Enligt alla undersökningar ökar återvinningen betydligt om vi erbjuds möjlighet att sortera hemma. Därför valde regeringen att lagstifta om fastighetsnära sortering.

Regeringen har fattat beslut om att alla hushåll i Sverige ska ha tillgång till fastighetsnära hämtning av förpackningar. Den nya lagstiftningen börjar gälla 2024-01-01.

Det som sker är ett systemskifte inom svensk avfallshantering. För att det ska fungera krävs det att sopkärlen räcker till oavsett antalet personer i hushållet. Att kunna byta kärl beroende av hur stor familjen är, är inte ekonomiskt försvarbart då kärlen kostar för mycket. När man flyttar in/ut kan sopkärlet nu mer tydligt ses som en del av huset.

Vi planerar för framtiden där strukturen på våra återvinningsstationer förändras. Den fastighetsnära sorteringen måste räcka till även om den bara nyttjas under perioder. Dessutom ser vi en tendens att fritidsboende övergår till permanentboende.

Ibland kan det vara så att facket för mat- och restavfall inte räcker till trots att man är duktig på att sortera, t ex om man har blöjbarn. Du kan då beställa ett extrakärl på 140-liter för mat- och restavfall och har det abonnemanget så länge det behövs. Kontakta gärna kundtjänst för att få hjälp med tänket

Ja, den ökade mängden insamlat material för återvinning, och den minskade andelen som går till sopförbränning, gör att systemet gynnar miljön.

Kärlen är stora och det kan vara svårt att direkt hitta en självklar plats för dem. Det är viktigt att tänka nytt och långsiktigt – kärlen är vår nya avfallshantering som kommer vara under många år framöver. Det finns många exempel i Nykvarn på kunder som har ansträngt sig lite extra för att det ska bli bra över tid. Exempel på lösningar är att göra plats för dem i häcken eller att göra en lucka i staketet (hos vissa med omgärdat staket). En del drar undan kärl 2 och rullar fram det vid hämtning var fjärde vecka. Det viktiga är att handtaget ska vara vänt så att sophämtaren kommer åt det.

Förändringen gäller alla och görs utifrån att systemet med återvinningsstationerna kommer att förändras framöver. Om kommunen har bestämt att ditt kärl inte kan hämtas vid fastigheten beror det på vägen inte är anpassad för tunga fordon och/eller att det saknas godtagbara vändmöjligheter. Detta har ingenting att göra med införandet av Hemsortering.

Ja, den ökade mängden material till återvinning väger upp nyproduktionen av kärl. Dessutom är de gjorda av återvunnen plast.

Det är en smaksak. Vissa som har haft Hemsortering länge sorterar i kassar som tidigare medan andra har förpackningar och tidningar blandat inne i huset för att sortera ute vid kärlen. Fördelen med kassar är att man behöver gå ut mer sällan medan fördelen med att sortera först vid kärlet är att det tar mindre plats inne.

Ja, men de kommer sannolikt att bli färre och förändras i utformning. Det som är klart är att det kommer att finnas stationer som tar emot wellpapp och grovplast då Hemsorteringssystemet inte är anpassat för större förpackningar.

Kontakta avfallskundtjänsten så hjälper vi dig. Kärlen kommer dock att köras ut enligt plan då vi inte kan förändra utkörningslistorna nu. Om nödvändigt hanterar vi det enskilda ärendet i efterhand.

Ett tips, om det fungerar mängdmässigt, är att dela kärl med grannen. Kontakta avfallskundtjänsten om det är intressant.

Inför upphandlingen 2016 gjorde kommunstyrelsen studiebesök både på Telge återvinning och i Eskilstuna för att undersöka de bägge systemen mer noga. Valet föll på Hemsortering i fyrfackskärl och beslut fattades i kommunstyrelsen om att upphandla det. Anledningen till att valet föll på Hemsortering var bl a att systemet ger en bättre service till kommuninvånarna, är mer överblickbart för den som ska sortera samt att man slipper hanteringen av ett stort flöde av plastpåsar.

Sophämtningsabonnemanget består av flera olika delar. Det som tillkommer med den nya lagstiftningen är Hemsortering och fastighetsnära hämtning i flerfamiljshus samt att kommunen tar över återvinningsstationerna. För detta får vi ersättning av Naturvårdsverket. Det är för tidigt att säga hur det blir i slutändan men grundtanken med lagändringen är att det inte ska bli dyrare.

Ja. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att Hemsortering är det grundläggande avfallshämtningssystemet för villor och fritidshus i Nykvarn. Beslutet kom efter en lagändring som innebär att alla hushåll ska ha tillgång till fastighetsnära hämtning av förpackningar. Är det av någon anledning inte möjligt att ha två 370-liters kärl i anslutning till fastigheten, kontakta kundtjänst.

När vi införde Hemsortering 2017 var det en frivillig servicehöjning som hushållen fick anmäla sig till. Då kunde man välja storlek mellan 370- och 240-liters kärl då Hemsortering var ett komplement till återvinningsstationerna. Utifrån den nya lagstiftningen planerar vi för att Hemsortering ska fungera fullt ut, oavsett antal personer i hushållet

Ja, det är det. Sopbilen åker på fastställda rutter vilket gör att tömning av enstaka halvtomma kärl inte innebär extratransport.

I dagsläget skiljer det ca 100 kr per år. Taxan kommer att göras om inför 2024 och då kommer det inte att föreligga någon prisskillnad.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-11-16 09:22

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-11-16 09:22

Dela sidan