language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Aktuell information

Här kan du läsa aktuell information och driftmeddelanden gällande sophämtning och slamtömning.

Du som har vårstädat kan lämna trädgårdsavfall lördag den 15 april och 22 april vid gatukontoret, Norra stationsvägen 26, mellan kl. 10.00 - 13.00. Personal på plats kan hjälpa till vid behov.

Du har även möjlighet att lämna farligt avfall till miljöbilen som finns på plats samtidigt. Det farliga avfallet ska lämnas i försluten originalförpackning eller i annan förpackning som är märkt med innehållet.

För att kunna hantera en generell övergång till Hemsortering för kommunens villahushåll, behöver turerna för kärl 2 hos er som redan har Hemsortering att justeras. Det innebär att ni får en ny hämtdag för kärl 2. Vilken hämtdag det blir kan du se från och med vecka 12 om du går in under Hitta din sophämtningsdag på kommunens hemsida. Frekvensen är fortsatt var fjärde vecka.

För några kunder innebär förändringen att hämtdagen för kärl 2 skjuts fram (övriga får kortare mellan hämtningarna vid övergången). För att det inte ska bli problem för dessa kommer vår entreprenör Telge återvinning att köra en extratur för dessa under vecka 13. Du kan se om detta gäller dig under Hitta min sophämtningsdag. Är du berörd och kör fram kärl 2 vid tömning, rulla ut det senast söndag 26/3 och låt det stå ute tills det är tömt.

Sedan vi införde Hemsortering 2017 har vi fått in synpunkter på att facket för plast inte räcker till. Nu passar vi på att åtgärda det. I slutet av april märker vi om facket för Småelektronik till Hårdplast. Anledningen till att det bara är hårdplast som ska sorteras i detta fack är rent tömningsteknisk – mjukplast fastnar i det övre facket på sopbilen.

Box för småel
I samband med att vi märker om kärl 2 kommer vi att leverera en box för småel som du använder på samma sätt som den för batterier & lampor. Det är viktigt att boxarna endast hängs på kärl när de behöver tömmas. I samband med detta lämnas även en uppdaterad sorteringsbroschyr.

Som ett led i att möta den nya lagstiftningen om att alla hushåll ska ha tillgång till fastighetsnära hämtning av förpackningar inför vi nu obligatorisk Hemsortering för villahushållen i Nykvarns kommun. Över 70% av villorna har det sedan flera år och nu är det dags för de resterande att få det. Sorteringen sker i två 370-liters kärl och sammanlagt sorteras 11 olika fraktioner. Storleken på kärlen återspeglar det faktum att strukturen på återvinningsstationer i Sverige kommer att förändras över tid. Det är viktigt att man kan klara sin sortering hushållsnära oavsett storlek på antalet familjemedlemmar i hushållet. Återvinningsstationerna kommer inte att försvinna men förändras i antal och innehåll. Priset för 2x370 liters kärl är något lägre än för 1 st 190 liter kärl.

För dig som vill ändra ditt nuvarande abonnemang

Vi inför förändringen i slutet av maj men redan nu har vi stängt våra register för att ta ut listor inför utkörningen av kärlen. Det innebär att man inte kan byta abonnemang nu. Har du inte Hemsortering idag kommer du att få det per automatik i slutet av maj.

För dig som flyttar in där det redan finns sophämtningskärl

Är du nyinflyttad och det finns sophämtning kopplad till adressen är utgångsläget att abonnemang tecknas för befintligt kärl. Är det inte Hemsorteringskärl kommer det att bytas ut per automatik i slutet av maj. Om kärlet av någon anledning inte skulle räcka till, kontakta Avfallskundtjänsten.

För dig som flyttar in till ett nybyggt hus

Om du flyttar in i ett nybyggt hus där det inte finns sophämtning sedan tidigare tecknar du ett abonnemang för Hemsortering med två 370-liters kärl.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-23 04:42

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-23 04:42

Dela sidan