language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Bostäder, lokaler och tomter

På denna sida kan du läsa om hur du hittar hyreslägenhet, lokaler, tomter och särskilda boenden.

Bostäder, lokaler och tomter i kommunen

Just nu pågår flera spännande bostadsprojekt i kommunen, både i tätorten och på landsbygden. Samtidigt bygger vi ut servicen för att möta alla behov.

I kommunen finns flera privata hyresvärdar och fastighetsägare som erbjuder lokaler för kommersiell verksamhet.

Verksamhetsområdet Stockholm Syd omfattar totalt 1 000 hektar varav 600 hektar i Nykvarns kommun och 400 hektar i Södertälje kommun. Området ska rymma plats för logistik, men också industri, kontor och andra områden inom näringslivet kan vara aktuella.

Hyresvärdar

AB Nykvarnsbostäder

AB Nykvarnsbostäder (Nybo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun.

Adress: Norra Stationsvägen 26, 155 33 Nykvarn

Telefon: 08-555 014 50

Hemsida: www.nybo.se Länk till annan webbplats.

Öppettider och telefontider:

Måndag 7-16
Tisdag 7-16
Onsdag 7-16
Torsdag 7-16
Fredag 7-15

Alin & Hedenlund
Hemsida: www.ah.se Länk till annan webbplats.

Mälardalen Bostäder AB
Hemsida: www.malarbo.se Länk till annan webbplats.

Sveaviken Bostad
Hemsida: www.sveavikenbostad.se Länk till annan webbplats.

Sveaviken Bostad bygger och förvaltar nyproducerade hyreslägenheter i Nykvarn centrum. Intresseanmälan görs via uthyrning@sveavikenbostad.se.

Letar du efter mark eller en lokal för din verksamhet? Här är några sidor som underlättar.

Sökmotor för lediga lokaler och mark
Objektvision.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sökmotor för lediga lokaler i kommersielt syfte
Verksamhetslokaler.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Search engine for commercial spaces in English, German, Dutch and Danish
Companyspace.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nykvarns kommun har en kommunal tomt- och småhuskö. Genom tomtkön ska småhustomter och gruppbyggda småhus som upplåts med bostadsrätt eller äganderätt förmedlas.

Registrering

För att få registrera sig i kön krävs att man har fyllt 18 år och själv avser att bo på fastigheten. Placeringen i tomtkön är personlig och får ej överlåtas.

Äkta makar eller sammanboende får endast lämna en anmälan. Vid äktenskapsskillnad eller när sammanboende upphör får endast den ena parten stå kvar i kön.

Anmälan till tomtkön

Du anmäler dig till tomtkön på blanketten "Anmälan till tomt- och småhuskö", se "E-tjänster" i högerspalten.

Årsavgift

Samtidigt med anmälan skickas in ska årsavgiften på 250 kronor, erläggas till bankgiro 5376-3975. Märk inbetalningen med "tomtkö" samt ert namn. Registrering av anmälan sker när avgiften inkommit till Nykvarns kommun.

Förnyelseanmälan

I början av mars skickar kommunen ut en faktura på den nya avgiften till alla anmälda i kön. De som vill behålla sin plats i kön betalar fakturan enligt förfallodatum. Ingen betalningspåminnelse skickas ut.

Avregistrering sker när kontrakt tecknats på anvisat hus eller tomt, eller om årsavgiften inte betalats.

Anmälan om ändringar

Den som är registrerad ska fortlöpande underrätta Nykvarns kommun om ändringar av adress eller andra till registret anmälda uppgifter.

Avregistrering

Sökande avföres ur kön när:

  • tomt eller småhus förvärvats via tomt- och småhuskön
  • den årliga avgiften ej erlagts
  • sökande ej nås på angiven adress
  • oriktiga uppgifter av betydelse för registrering lämnats

Fördelning

Sökanden erhåller erbjudande om tomt eller småhus av kommunen eller av exploatör som godkänts av kommunen. Fördelning sker enligt turordning efter registreringsdatum. Sökande kan avvisa erbjudande utan att turordningen förändras

Prissättning

Vid försäljning av kommunala tomter säljer kommunen tomten till marknadsvärdet, det vill säga ett förväntat pris om tomten skulle bjudas ut på den öppna marknaden. Vid försäljning av hus/tomt som uppförs/ägs av någon exploatör avgörs priset av exploatören.

Genom tomträtt upplåter Nykvarns kommun mark för olika ändamål. För rätten att använda marken betalar tomträttsinnehavaren en viss årlig avgäld.

Allmänt om tomträtt

Institutet om tomträtt infördes 1907. Avsikten med tomträtt var att ge städerna rätt att upplåta mark för bebyggelse på betydligt längre tid än den vanliga nyttjanderätten. Regler för tomträtt finns i lagboken 13:e kapitlet jordabalken.

För äldre tomträtter upplåtna 1907-1953 är avtalstiden oftast 60 år. Då tiden för dessa går ut erbjuds tomträttshavaren som regel ett nytt tomträttsavtal. I samband med detta sker en övergång till nyare lagstiftning och villkoren blir desamma som vid modern tomträtt.

Nyare tomträtter från och med 1953 och framåt, så kallad modern tomträtt, har ingen bestämd avtalstid utan löper på tillsvidare. Avgälden är här oförändrad under en bestämd tid om 10 eller 20 år.

Uppsägning

Tomträttshavaren kan inte säga upp tomträtten, men han kan sälja tomträtten när han vill. Tomträtten går även att belåna. Kommunen har rätt att säga upp tomträtten om marken skulle behöva användas på annat sätt. Detta kan tidigast ske 60 år efter upplåtelsedagen.

Tomträttsavgäld

Nykvarns kommunfullmäktige fattar beslut om avgäldens storlek. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 1999 § 11 så gäller att avgäldsunderlaget (markvärdet) för respektive tomträtt sätts i nivå med gällande marktaxeringsvärde. Avgäldsräntan ska utgå med 3,25% på markvärdet vid 10-åriga avgäldsperioder.

Avgälden är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor och lån i tomträtten. Innehavare av tomträtt får varje år en kontrolluppgift där det framgår hur stor avgäld som betalats in under föregående år.

Då avgäldsperioden går ut så erbjuder kommunen dig att skriva på ett tilläggsavtal om ny avgäld för den kommande avgäldsperioden. Om avtal inte kan träffas kan avgälden endast ändras om någon av parterna väcker talan vid fastighetsdomstolen om omprövning av avgälden. Förloraren av målet blir normalt skyldig att även betala den andra partens kostnad i domstolen.

Inskrivning

Tomträttsavtal och tilläggsavtal ska skrivas in hos inskrivningsmyndigheten i Norrtälje. De tar ut en avgift då tomträtten skrivs in för första gången. Kommunen ombesörjer att inskrivning av tilläggsavtal sker.

Friköp av tomträtt

Kommunfullmäktige har beslutat att ge tomträttshavare av småhus rätt att friköpa tomträtten. Friköpspriset är 50% av fastighetens marktaxeringsvärde. Det nya marktaxeringsvärdet för 2009 börjar gälla från och med den 1 januari 2009. Det går även i vissa fall att friköpa tomträtten till kommersiella fastigheter.

Kontakt

För information och friköp av tomträtt samt tomträttsavgäld kontakta kommunens mark- och exploateringsingenjör, se kontaktuppgifter under "kontakta oss" i högerspalten.

En markanvisning är en ensamrätt för en byggherre att under en viss tid förhandla med kommunen om att förvärva kommunal mark för bebyggelse – och att genomföra avsedd bebyggelse.

Aktuella markanvsiningar

Det finns inga aktuella markanvisningar för tillfället.

Läs mer om särskilda boenden under relaterad information.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-07-16 03:20

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-07-16 03:20

Dela sidan