Nykvarns kommun

Kommunfullmäktige beslutar om budget och årsredovisning varje år. Dessutom görs en delårsrapport per 31 mars samt en per 31 augusti. Budgeten är ett av de viktigaste styrinstrumenten i kommunen. Här redovisar de förtroendevalda vilka satsningar de vill genomföra i kommunen under året och vad det kommer att kosta. I årsredovisningen redovisas kommunens ekonomiska utveckling under det föregående året. Delårsrapporterna har främst till uppgift att stämma av hur det går med kommunens mål.

Budget

Budgeten innehåller mål för verksamheterna och en ekonomisk plan för tre år. Det första årets satsningar, budgetåret, finns mer utförligt beskrivet.

Här kan du läsa varifrån kommunen får sina intäkter och hur dessa fördelas ut till de olika verksamheterna i form av budgetramar. Du kan också läsa om kommunens planeringsförutsättningar i form av till exempel bostadsbyggande och befolkningsutveckling.

Av budgeten framgår vilka särskilda satsningar de förtroendevalda vill genomföra de närmaste åren. Både satsningar i form av utbyggnad av kommunal service som till exempel gator och förskolor, men också satsningar för att höja kvaliteten på verksamheten genom till exempel högre personaltäthet.

Då kommunens intäkter inte räcker till allt kan man också läsa om de prioriteringar som tvingats göras för att få en ekonomi i balans.

Mål och budget 2024 Pdf, 1.3 MB.

Mål och budget 2023 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mål och budget 2022 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mål och budget 2021 Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Mål och budget 2020 Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Mål och budget 2019 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en uppföljning av hur ekonomin och verksamheten blev det föregående året. Här ingår bland annat resultat- och balansräkning samt verksamheternas utveckling och budgetavvikelser. Denna tillsammans med en avstämning av de politiska målen är också utgångspunkt för planeringen av nästa treårsperiod.

Årsredovisning 2022 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2021 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2020 Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2019 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2018 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2017 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapporter

Minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning (delårsrapport) upprättas för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Nykvarns kommun gör denna obligatoriska delårsrapport per den 31 augusti varje år. Dessutom görs en mindre delårsrapport med fokus på ekonomi per den 31 mars. Detta för att kunna sätta in tidiga åtgärder i de fall där detta behövs.

Delårsrapport 2023 Pdf, 853.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2022 Pdf, 873.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2021 Pdf, 875.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapport 2020 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapporter 2019 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsrapporter 2018 Pdf, 940.8 kB, öppnas i nytt fönster.