language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Stöd för dig som är äldre

Om du är äldre än 65 år och bosatt i Nykvarns kommun kan du ansöka om det stöd du behöver för att kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Kommunens mål är att alla äldre ska få en trygg och värdig omsorg.

Stöd för äldre

Det stöd du - och i vissa fall även dina närstående - kan få är bland annat följande:

  • Hemtjänst
  • Dagverksamhet
  • Växelvist boende
  • Särskilt boende
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm

Demens

Om du har en demensdiagnos kan du få särskilt stöd. Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktion. Vanliga symptom är att ditt minne försämras. Du kan också få svårt att hålla reda på tider och hitta i din omgivning.

Kommunen kan erbjuda följande insatser:

  • Dagverksamhet
  • Hemtjänst/avlösning i hemmet
  • Växelvist boende
  • Särskilt boende

Anhöriga

Det finns olika stöd för dig som vårdar en anhörig i hemmet. Läs mer på sidan om anhörigstöd, avlastning

Ansökan och frågor

För att få mer information eller för att ansöka om stöd kan du vända dig till en biståndshandläggare i kommunen.

Vad kostar det

För att få mer information eller för att ansöka om stöd kan du vända dig till en biståndshandläggare i kommunen.

Information om kostnader för de olika insatserna inom äldreomsorgen (socialtjänstlagen) finns på sidan om avgifter. Öppnas i nytt fönster.

I dagverksamheten kan du umgås och känna gemenskap med andra. För dig som vårdar en närstående i hemmet kan dagverksamhet också vara ett viktigt stöd i form av avlastning. Innehållet varierar - från sång, musik och berättelser från förr till spel, gymnastik, kreativt skapande, promenader och högläsning. De som medverkar styr vad som ska hända utifrån intresse och önskemål.

Beroende på vilka vistelsetider du får kan du äta lunch och få eftermiddagskaffe.

Ansök

Biståndshandläggare beslutar om ifall du har rätt att få gå på dagverksamhet. Du ansöker därför om dagverksamhet samt hur många dagar per vecka du vill gå. Du kan även ansöka om transport till och från dagverksamheten om du har svårigheter att ta dig dit på egen hand.

Med hjälpmedel menas ofta produkter av olika slag, men även metoder och ny teknik. Du kan få hjälpmedel för att kompensera funktioner som är nedsatta men också för att bevara funktioner så länge som möjligt eller förebygga att de försvinner.

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i habilitering och rehabilitering. Därför ska du i första hand vända dig till din vårdcentral.

Bostadstillägget är ett statlig skattefritt bidrag för pensionärer. Upp till 7 000 kronor kan betalas ut per månad, oavsett om du hyr eller äger din bostad. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du får tillägget. Du kan ansöka även om du har förmögenhet. När du ansöker om bostadstillägg för pensionärer gör pensionsmyndigheten också en prövning huruvida du har rätt till äldreförsörjningsstöd.

Du som har bostadstillägg i dag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning kommer att göras automatiskt. Men du måste fortfarande anmäla förändringar av till exempel hyra, inkomst eller tillgångar.

Gör gärna en egen beräkning innan du ansöker, på pensionsmyndighetens hemsida. Om du inte har möjlighet att göra det själv kan du ringa kundservice 0771–776 776 och få hjälp.

Läs mer och räkna ut om du har rätt till tillägget på pensionsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-13 11:36

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-13 11:36

Dela sidan