language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Barn som upplever våld

En del växer upp med våld i familjen. Så ska ingen behöva ha det.

Barn som har vuxit upp med våld i hemmet har nästan alltid hört, sett och förstått vad som sker. Våldet i hemmet blir en del av barnens livsmiljö. Det finns en stark koppling mellan att bevittna våld och att själv utsättas för våldet.

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, psykiskt våld, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon.

Våldet förekommer oftast i hemmet där det saknas utomstående vittnen. Barn som lever i familjer där det förekommer våld riskerar allvarlig fysisk och psykisk ohälsa.

Även om ett barn inte kan sätta ord på det som händer så påverkas barnet. Oro, ilska, nedstämdhet eller kroppslig smärta, till exempel magont eller huvudvärk, är vanligt hos barn som upplever våld. Barnet kan ha svårt att koncentrera sig och tycker det är svårt att lita på och umgås med andra. En del blir utsatta för våld så att det syns på kroppen. Men ofta bär barnet smärtan inom sig.

Det är viktigt att komma ihåg att

 • det som händer är inte barnets fel
 • barnet är inte den enda som har det så här
 • våld i hemmet är vanligare än man tror
 • barnet har rätt att få prata med en vuxen om hur det är hemma
 • om föräldrarna mår dåligt kan de få hjälp
 • alla barn har rätt att må bra.

Om du är barn och känner dig otrygg i din familj är det viktigt att du får kontakt med någon som kan ge dig stöd och hjälpa dig.

Hos socialtjänsten kan du och dina anhöriga få hjälp, till exempel

 • stödsamtal
 • gruppverksamhet för barn
 • stöd i föräldrarollen för barnens bästa
 • kontaktpersoner eller kontaktfamilj
 • andra åtgärder om situationen blir akut, exempelvis jourhem.

Orosanmälan

Om du som vän eller vuxen misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom har bevittnat eller blivit utsatt för våld bör du anmäla det till socialtjänsten. Socialtjänsten är skyldig att ge stöd och hjälp om ett barn eller ungdom inte känner dig trygg hemma.

Vissa yrkesverksamma är skyldiga enligt lag att göra en orosanmälan. Det gäller exempelvis dig som arbetar i skolan, sjukvården eller på polisen.

Övriga kontakter

Kvällstid eller helger kan du ringa socialjouren i Södertälje, tel. 08-523 038 70

Om du är under 21 år och har blivit utsatt för brott kan du få hjälp och stöd från Stödcenter för unga brottsutsatta,
tel. 010-564 28 16
E-post: stodcentrum@sodertalje.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-17 03:33

Dela sidan

Kontakta oss

 • Välkommen att kontakta myndighets mottagningstelefon barn och familjeenheten

  Telefontider: måndag kl. 8.30-17.30, tisdag-torsdag kl. 8.30-16.30 fredag kl. 8.30-14.30

  Centrumvägen 24 A
  155 80 Nykvarn

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-17 03:33

Dela sidan