language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Adoption

Du som adopterar tar emot ett barn som ditt eget, både känslomässigt och juridiskt. Det betyder juridiskt att banden med de biologiska föräldrarna bryts.

Adoption

Adoption innebär att ett barnet får samma rättigheter som ett biologiskt barn. Det får en ny familj, både känslomässigt som juridiskt. Det är ett livsavgörande och definitivt beslut för barnet och därför ställer samhället särskilda krav på den som vill adoptera.

Du som vill adoptera ett barn ska börja med att kontakta familjerätten som gör en hemutredning (medgivandeutredning). Den består av utredning, hembesök, intervjuer, registerutdrag och referenstagning.

Du/ni måste också gå en föräldrautbildning.

  • Kunskap om adoptivbarn och deras behov.
  • Insikt om vad adoption innebär.
  • Erfarenhet av barn.
  • Ålder, bostad, arbete, ekonomi.
  • Hälsa.
  • Personliga egenskaper.
  • Socialt nätverk.

Du måste ha fyllt 18 år för att få adoptera.

Familjerätten tar till vara på barnets intressen i adoptionsprocessen och ansvarar för att föräldrarna är lämpade och förberedda. Vill man adoptera måste man ha genomgått den obligatoriska föräldrautbildningen.

Vid internationella adoptioner delas ansvaret med ursprungslandet som försäkrar att barnet kan adopteras. Beslut om adoptionen går då via tingsrätten, som begär yttrande från socialnämnden. När barnet anlänt till Sverige utför familjerätten återkommande uppföljningsrapporter som föräldrarna skickar till barnets ursprungsland. Hur många och hur länge skiljer sig från land till land.

Du kan få information om vad som gäller vid olika typer av adoptioner genom handläggare för familjerätten. Det kan till exempel gälla adoption av ett utländskt barn (adoptionen förmedlas oftast av godkänd svensk adoptionsorganisation), styvbarnsadoption eller adoption av släktings barn.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-06 02:37

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-06 02:37

Dela sidan