language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt
Hjälp och stöd

Ni som familj kan få hjälp och stöd inom olika områden både genom öppen ingång samt via biståndsbedömda insatser. Öppen ingång innebär att ni kan kontakta verksamheten själva utan att kontakta socialtjänsten först. Vi erbjuder både insatser inom kommunen samt även insatser från Södertälje kommun.

Här kan du läsa mer om de olika insatserna:

Familjebehandling i Nykvarns kommun

Familjebehandlingen är till för familjer med barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år. Familjebehandlarna kan hjälpa er som familj om ni hamnat i en tillfällig svacka eller fastnat i oönskade mönster. Ni gör en ansökan hos mottagningsgruppen på Barn och familjeenheten 08 – 555 010 69. Insatsen är biståndsbedömd.

Rådgivande familjesamtal i Nykvarns kommun

Vi erbjuder att du som förälder får träffa en familjebehandlare upp till tre samtal via öppen ingång. Ring 08 – 555 013 77 för att anmäla intresse. Du kommer att bli uppringd för att boka ett möte. Öppen ingång.

Nyckeln i Södertälje

Nyckeln erbjuder stöd till barn och ungdomar samt deras familjer.

Barngrupper: Nyckeln erbjuder gruppverksamhet för barn som har föräldrar med psykisk ohälsa, missbruk eller där föräldrarna är i vårdnadstvist. Öppen ingång.

Föräldrautbildningar och grupper: Nyckeln erbjuder bland annat föräldrautbildningen Komet i mindre grupper tillsammans med andra föräldrar. Öppen ingång.

BIFF-Barnen i föräldrarnas fokus. BIFF är en kurs för föräldrar som har separerat och som inte kommer överens. Öppen ingång.

Råd och stöd: Nyckeln erbjuder att du som förälder får träffa en familjebehandlare upp till 5 samtal. Öppen ingång.

För att få mer information: www.sodertalje.se/nyckeln Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trappan: Nyckeln erbjuder samtal enligt Trappan-modellen som är för barn och ungdomar som bevittnat eller som upplevt våld i sin familj. Öppen ingång.

För att skicka intresseanmälan: lena.kallio@sodertalje.se

Barnahus i Södertälje

Syftet med Barnahus är att barnet som varit utsatt för ett misstänkt brott bara ska behöva komma till ett ställe i stället för att slussas runt mellan olika myndigheter. Barnahus erbjuder en trygg, barnvänlig miljö som låter barn och unga vara i centrum för utredningsprocessen. Miljön ska vara barnanpassad och barnet ska i så långt möjligt slippa berätta sin historia för flera personer.

När en anmälan om våld och/eller sexuellt övergrepp kommer till polis eller socialtjänst aktualiseras ärendet på ett samrådsmöte på Barnahus. Representanter från inblandade kommuner, polis, åklagare och vid behov andra yrkesgrupper kallas till ett samrådsmöte för att samordna utrednings- och stödinsatser runt det enskilda barnet.

Barnahus erbjuder även rådgivning och konsultation till personal som i sin yrkesgrupp kommer i kontakt med barn som misstänks vara utsatta för våld, kränkningar eller sexuella övergrepp.
Det är ett samarbete mellan Södertälje polismästardistrikt, Södertörns åklagarkammare, Södertälje, Salem och Nykvarns kommun.

Samordnare Barnahus
Telefon: 08-523 018 18
E-post: barnahus@sodertalje.se

Familjerådgivning i Södertälje

Till familjerådgivningen kan du vända dig om du har någon form av relationsproblem. Det kan röra sig om svårigheter att prata med din partner, oenigheter i familjefrågor eller familjekriser. Du kan välja om du vill ha samtal på familjerådgivningen eller digitalt. Familjerådgivningen tar emot boende i Södertälje, Nykvarn och Gnesta kommun.

Kontaktuppgifter:

Ring på telefontiden för mer information och tidsbeställning. För att avboka kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen. Var noga med att tydligt uppge vilken familjerådgivare du skulle till, ditt namn och tid och datum som du vill avboka. Samtalen kostar 250 kronor per besök.

Telefon: 08-523 012 35

Telefontid varje vardag kl. 8.30–9.30.

E-postadress: (Du kan inte göra en tidsbeställning via e-post):
familjeradgivningen@sodertalje.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-20 04:26

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-10-20 04:26

Dela sidan