language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld i en nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck? Misstänker du att någon annan far illa? Har du själv svårt att hantera ilska och aggressioner?

Våld i nära relationer skiljer sig från annan våldsbrottslighet då brottet ofta begås i hemmet av en person som den våldsutsatta har eller har haft en nära relation till.

Begreppet ”närstående” syftar på varje person som den våldsutsatte bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om makar, sambor, pojk- eller flickvänner, föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar.

Våldet kan handla om

 • kränkningar och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag och annat fysiskt våld
 • kontroll och begränsning, att bli tvingat att göra saker du inte vill
 • tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil,
 • tvingar dig till något sexuellt
 • isolering från andra människor
 • hot via sms, på nätet eller på annat sätt
 • tar kontroll över din ekonomi

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. I den utvidgade familjen är man i första hand en familjemedlem och i andra hand en enskild individ.
Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder.

Det finns hjälp att få.

Kontakta Socialtjänsten

Du når socialtjänsten i Nykvarn via mottagningstelefon 08-55501470. Besök tas emot enligt överenskommelse.
Kvällstid eller helger kan du ringa socialjouren i Södertälje, tel. 08-523 038 70.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på 114 14.
När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112.

Origo

Origo är ett resurscentrum som ger stöd och råd till dig som är 13-26 år, bor i Stockholmsområdet och känner dig hårt pressad av din familj och släkt. På Origo finns vuxna som förstår och hjälper dig oavsett kön, sexuell läggning, religion eller etnicitet. Kuratorer, barnmorska och polis med finns lång erfarenhet av att möta unga som har problem kopplade till heder och skam samarbetar under ett tak. Inom teamet talas flera språk och några i teamet har själva rötter i samhällen där heder är viktigt.

Ring Origo gratis vardagar kl. 09.00-16.00 på 020-25 30 00. Du behöver inte säga vem du är. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner eller när en ung person blir utsatt för våld av någon den är tillsammans med.

Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du jobbig.
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt.
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig göra saker du inte vill.
 • Hotar att skicka iväg dig eller kasta ut dig hemifrån, eller låser in dig hemma.
 • Tvingar dig till något sexuellt.
 • Tvingar dig att följa vissa regler för att skydda familjens rykte.
 • Använder våld mot någon annan i familjen.

Som tonåring är du fortfarande barn men kan ändå utsättas för partnervåld på samma sätt som vuxna. Det är vanligt att bli orolig och ledsen när man är utsatt för våld. Det är viktigt att prata om det med någon som lyssnar och vill hjälpa. När någon under 18 är utsatt är det alltid de vuxnas ansvar. Oavsett om du är kompis, den som blir utsatt eller den som utsätter någon så finns hjälp och stöd att få hos. Alla har rätt till ett bra och tryggt förhållande. Alla har rätt till skydd och stöd.

Hos socialtjänsten kan du få hjälp med stöd, skydd och praktiska saker.

Kontakt

Vänd dig till socialtjänsten i Nykvarns kommun på telefon 08-555 010 00. Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112.

Hjälp och stöd från externa aktörer

Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis. Det kan vara pågående våld eller ha hänt tidigare. Här kan du också läsa om olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara.

Chatten är öppen varje kväll kl 20-22.

https://ungarelationer.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


1000 Möjligheter är en stiftelse som driver olika verksamheter med det övergripande syftet att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld.

https://1000mojligheter.se/vald-i-ungas-nara-relationer/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har svårt för att hantera din ilska och/eller dina aggressioner finns det stöd. Om du har barn kan du också få stöd i din roll som förälder. Har du svårt att kontrollera din ilska?

 • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?
 • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
 • Har du knuffat, slagit eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
 • Är du rädd att du ska gå över gränsen?

Detta kan du få hjälp med

 • Stödsamtal
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning
 • Kunskap om hur du kan hantera din ilska genom att hitta alternativ till våld

Kontakta oss så kan vi hjälpa dig. Du kan vara anonym om du vill.

Kontakt

Vänd dig till socialtjänsten i Nykvarns kommun på telefon 08-555 010 00. Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du också kontakta polisen på 114 14.

När du befinner dig i en akut situation och behöver kontakta polis, brandkår och räddningstjänst eller ambulans ska du ringa 112. 

Telefonlinjen Välj att sluta

Välj att sluta är en telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Här kan du prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet av dessa frågor.

Telefonlinjen drivs av Länsstyrelsen Stockholm i samverkan med Manscentrum och med stöd av Sveriges länsstyrelser. Linjen är öppen för personer som bor i Stockholms län eller Skåne län. Du som ringer har rätt att vara anonym och kommer alltid att bli behandlad med förståelse och respekt.

Numret är 020-555 666.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-29 01:00

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-29 01:00

Dela sidan