language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vad krävs för att starta en förening?

För att starta en förening måste ni vara minst tre personer som delar på uppgifter och ansvar. Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet.

Vad är en ideell förening?

En ideell förening är en sammanslutning av personer som har ett gemensamt intresse eller en idé och som överlåter det formella juridiska ansvaret till en vald förenings­styrelse. En ideell förening bygger på ideellt och frivilligt arbete från medlemmarna. Verksamheten får inte ha till syfte att gynna medlemmarna ekonomiskt och ska bygga på demokratiska principer. En ideell förening är bildad när den valt en styrelse, har skrivit stadgar och har ett namn.

Tre steg till att starta en förening:


1. Namn på förening

Välj föreningens namn. Föreningens namn ska beskriva vad föreningen gör.

2. Utse styrelse

En styrelse består minst av ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen kan fyllas på med vice ordförande, vice sekreterare, ledamöter och suppleanter. Utöver dessa kan även övriga ledamöter ha olika ansvarsområden baserat på föreningens verksamhet. Nedan följer exempel på arbetsuppgifter för de olika rollerna.

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • Planerar föreningens verksamhet
 • Är föreningens talesperson
 • Godkänner räkningar och fakturor
 • Är föreningens firmatecknare

Sekreterare

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post och e-post

Kassör

 • Har ansvar för föreningens ekonomi
 • Betalar fakturor och räkningar
 • Har ansvar för ansökningar om bidrag
 • Har ansvar för medlemsregister och medlemsavgifter
 • Sköter föreningens försäkringar
 • Har ansvar för föreningens bokslut

Valberedning

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på styrelseledamöter och revisorer till årsmötet. Viktigt är att de personer som valberedningen föreslår på årsmötet ska vara tillfrågade i förväg. Personerna i valberedningen får inte sitta i styrelsen.

Revisorer

Revisorer har till uppgift att granska föreningens verksamhet och ekonomi, vilket innebär att granska:

 • Att verksamheten följer stadgarna.
 • Att verifikat finns och stämmer samt att dessa har bokförts på ett riktigt sätt.
 • Att budgetuppföljningar, balans- och resultaträkning och årsbokslut har gjorts.
 • Att föreningen har försäkringsskydd.

Revisorn ska ha en oberoende roll till styrelsen, det ska inte kunna uppstå misstankar om jäv. På årsmötet lämnar revisorn en revisionsberättelse där denne redovisar sitt resultat av granskningen.

Suppleant

En styrelse kan ha utsedda suppleanter, ersättare, som kan rycka in om ordinarie styrelseledamot är frånvarande.

3. Stadgar

Föreningen har regler för sitt arbete som kallas för stadgar.

En stadgar ska innehålla:

 • Föreningens namn
 • Föreningens syfte och uppgift
 • Medlemskap – hur man blir medlem i föreningen och hur man går ur föreningen eller blir utesluten
 • Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter
 • Hur medlemsavgiften bestäms
 • Verksamhetsår, redovisningsår och årsmöte

Registera din förening

Du behöver registrera en förening för att kunna söka bidrag och få pengar till din verksamhet. Det är helt gratis att registrera sig. Mer information och registrering av förening sker via följande länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-07-06 09:46

Dela sidan

Kontakta oss

 • Kontakta Kultur-och fritidsavdelningen

  08 - 555 010 00

  Telefontider:
  Måndag kl. 08.00-18.00
  Tisdag kl. 08.00-17.00
  Onsdag kl. 08.00-17.00
  Torsdag kl. 08.00-17.00
  Fredag kl. 08.00-15.00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-07-06 09:46

Dela sidan