language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Anmäl dig till kulturskolan

Här finner du mer information om anmälan till kulturskolan.

Hösterminen 2024

Kurskatalogen för höstterminens utbud för 2024 öppnar den 4 juni för elever som redan går i kulturskolan. Därefter öppnar anmälan upp för alla den 10 juni.

Kulturskolan

Nykvarns kulturskola erbjuder kurser till barn och ungdomar folkbokförda i Nykvarn. Du bokar plats via vår kurskatalog, katalogen uppdateras löpande med lediga platser så besök den gärna fler gånger!

Vi garanterar dig 12 undervisningstillfällen under hösten och 12 tillfällen under våren. Undantag från detta är när elev själv uteblir från undervisningen av någon anledning.

Hur bokar jag min kursplats?

Du bokar och betalar din plats via kurskatalogen i vårt system som heter StudyAlong. Sök fram en passande kurs i kurskatalogen, lägg den i din "Varukorg", därefter registrerar du ett konto i StudyAlong först för dig som vårdnadshavare och därefter för ditt barn/ungdom.

Kursen köps och betalas via kontot antingen med faktura eller kort. Du får en bokningsbekräftelse till din angivna e-postadress samt kan se på ditt StudyAlongkonto vad som gäller för kursen.

All kommunikation mellan kulturskolan och föräldrar/elever sker via StudyAlong, därför är det viktigt att du har aktuella kontaktuppgifter inlagda på era StudyAlongkonton.

StudyAlong-appen

För enkel tillgång till ditt StudyAlong-konto ladda gärna ner StudyAlong-appen på din och elevens mobil så har ni alltid enkel tillgång till information, kursschema och närvarohantering. OBS! Du kan dock inte köpa kursplats via appen.

Inget kösystem

Vi har inget kösystem, saknar kursen lediga platser, kan du dock göra en intresseanmälan. Det innebär att du får ett mail när nya platser läggs upp i kurskatalogen.

Alla kurser gäller endast en termin

För att fortsätta på kulturskolan kommande termin, måste du köpa en ny kurs. Du som redan går på kulturskolan får inför ny termin ett kurserbjudande på "Mina sidor" i Studyalong. Denna kurs måste du köpa inom angiven svarstid för att säkra din plats under kommande termin. Notera att vi ibland är tvungna att justera tider, lokal eller gruppsammansättning inför en ny termin.

Avboka redan köpt kurs

Om du önskar avsluta/avboka en kurs som du redan har köpt via StudyAlong gäller de boknings- och betalvillkor som du godkände i samband med köpet.

Avboka påbörjad kurs

Notera att för påbörjad kurs görs ingen återbetalning av terminsavgiften om du avbokar efter 1 oktober (höstterminen) och 1 februari (vårterminen).

Ångerrätt

Om du ångrar din kursanmälan måste du avboka kursen genom att kontakta din lärare innan ditt första lektionstilfälle. För påbörjad kurs debiteras full termisavgift.

Samtycke att synas på bild eller film

När du registrerar ditt barn eller dig själv som myndig elev godkänner du eller nekar du till att synas på bild eller film i kulturskolans verksamhet. Du kan när som helst återta ditt samtycke via inställningar i ditt konto.

Hur fungerar iRum?

De digitala klassrummen - iRummen - i StudyAlong är gruppchattar där berörda elever, vårdnadshavare och lärare för gemensam dialog, främst rörande undervisning inkl. videochatt, bild, film och digitala lektioner. Den dialog som förs i ett digitalt klassrum är att jämställa med den dialog som förs i ett fysiskt undervisningsrum där samtliga deltagare i rummet tar del av dialogen. Du som vårdnadshavare/elev kan när som helst radera dina inlägg eller höra av dig till oss om du behöver hjälp med att radera dina inlägg i iRummen.

OBS! samtliga inlägg/bilder/filmer som postas i respektive iRum går automatiskt ut som notiser till samtliga deltagare som tar del av dialogen. Notiser skickas ut via mejl och syns på StudyAlong, ”Mina sidor”.

Behandling av personuppgifter - GDPR

När du som myndig elev eller som vårdnadshavare till underårig elev registrerar konto i StudyAlong uppger du dina/ditt barns personuppgifter. I samband med registrering och kursbokning godkänner du att Kulturskolan lagrar och använder personuppgifterna i Kulturskolans verksamhet för att fullfölja ingånget avtal.

Följande personuppgifter om dig/ditt barn behöver registreras/sparas för att Kulturskolan ska kunna behandla din ansökan och för att fullgöra avtalet:

  • Namn
  • Personnummer
  • E-postadress
  • Adress
  • Telefonnummer
  • IP-adress

Adressuppgifter hämtas automatiskt från Skatteverket. Övriga nödvändiga uppgifter registrerar du själv när du använder tjänsten för att ansöka om plats till Kulturskolan. Om du inte registrerar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte kunna behandla din ansökan till Kulturskolan.

Behöver du särskild hantering av skyddade personuppgifter? Kontakta Kulturskolan för manuell registrering.

Kulturskolan tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Samtycke för Kulturskolans verksamhet

Personuppgifterna som kommer att behandlas och vem som kommer att behandla dessa. Detta samtycke omfattar följande personuppgifter: Namn, personnummer, adress och telefonnummer. Vi behöver ditt samtycke för att personuppgifterna ska användas för att kunna registrera barnet som anmält sig till kulturskolans verksamheter samt att kunna göra elev/orkesterlistor som ska fungera som kontaktlistor vid resor, utskick med mera. Informationen samlas in av Kulturskolans personal från respektive vårdnadshavare, och det är Kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig. Vi tillämpar vid var tid gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifterna är samtycke. Samtyckets giltighet Samtycket är giltigt tillsvidare.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta mattias.moberg@skola.nykvarn.se.

Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Särskild information om samtycket avser ditt/dina barn. Kulturskolan behöver ha ditt/ert samtycke i egenskap av vårdnadshavare för ditt/ert barn för att Kulturskolan ska kunna behandla de personuppgifter du/ni lämnar.

Dina rättigheter: Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på följande adress: dataskyddsombud@nykvarn.se eller på telefon 08- 555 0100 00.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Cookies

StudyAlong använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare.

Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare.

För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas.

I StudyAlongs webbutik används cookies exempelvis för att bevaka din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig som användare en bättre kundupplevelse och support.

Force Majeure

Vid händelse av krig, extraordinär händelse, eldsvåda, naturkatastrof, epidemi, pandemi, brottsligt angrepp, extrema väderförhållanden eller närliggande oförutsedda händelser frånsäger sig Kulturskolan ansvaret att fullfölja sitt åtagande att leverera kurser enligt gällande villkor. Kulturskolans kurs- och instrumentavgift rabatteras eller återbetalas ej.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-27 03:06

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-27 03:06

Dela sidan