language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vuxenutbildning

För att komma fram till vilken utbildningsform som kan passa just dig bäst är du välkommen att kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare. Där kan du få information, ställa frågor och få hjälp att sortera i utbildningsdjungeln.

Yrkesinriktade utbildningar

Nykvarns kommun har avtal med Södertälje kommun om vuxenutbildning vilket innebär att ett antal yrkesinriktade utbildningar kan sökas hos Vuxenutbildningen i Södertälje. Dessa utbildningar sker hos interna och externa utbildningsanordnare, några sker i samarbete med andra kommuner.

När du söker till vuxenutbildningen i Södertälje måste du ta kontakt med receptionen på vuxenutbildningen för att få en inloggningskod till webbansökan. Du kan läsa mer om yrkesinriktade utbildningar på Södertälje kommuns hemsida om vuxenutbildning.

Lärpraktik, VFU

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av lärarutbildningen, där blivande lärare har möjlighet att praktisera på förskola, fritidshem och skola. Syftet är att koppla ihop teori och praktik. Nykvarns kommun samverkar med flera högskolor och universitet och tar emot flera VFU-studenter varje termin. Under VFU-perioderna handleds studenterna av behöriga, erfarna lärare.

Folkhögskolor

Folkhögskolan är till för alla vuxna, som vill studera. På folkhögskolan finns mängder av kursinriktningar och även kurser på flera olika nivåer. En del läser på "Allmän kurs" för att komplettera luckor från grundskolan eller gymnasiet. Några läser särskilda kurser för att få tid och möjlighet att fokusera på ett intresse och utvecklas inom det. Andra läser kurser som utbildar för ett visst yrke.

Det finns inga särskilda krav för att komma in på allmän kurs. För särskilda kurser kan det vara krav på tidigare studier, praktik eller arbetsprover.

Undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala för kurslitteratur, studiematerial, studieresor, lunch m.m. De som väljer att bo på internat betalar även för kost och logi. När man studerar på folkhögskola har man möjlighet att söka statligt studiestöd hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Folkhögskolans Allmänna kurs kan ge grundläggande behörighet till högskolan. När du är klar får du ett studieomdöme som gör att du kan söka till högskolan genom folkhögskolans urvalsgrupp. Om du redan är grundläggande behörig kan du läsa in en enskild kurs för att få särskild behörighet i just detta ämne. Men du får inget betyg i kursen, bara ett behörighetsintyg.

SFI, Svenska för invandrare/Swedish for immigrants

Utbildning i svenska för invandrare, SFI, är en kvalificerad utbildning för vuxna med annat modersmål än svenska.

Syftet är att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. All undervisning är kostnadsfri.

Du har rätt att studera SFI när du

  • är vuxen (från och med den 1 juli det år du fyller 16 år),
  • inte har grundkunskaper i svenska språket,
  • är bosatt i Nykvarn.

Du ansöker om SFI via Södertäljes vuxenutbildning (se under "Relaterad information").

.......................................................................................................................................................

You are entitled to study SFI if

  • you are 16 years of age or older,
  • you lack basic knowledge of the Swedish language,
  • you are a permanent resident in Nykvarn.

Make your application for SFI at Södertälje kommun: www.sodertalje.se/vuxenutbildningenLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

If you have questions regarding your application, please contact Södertälje vuxenutbildning, phone 08-523 013 49 or vuxenutbildningen@sodertalje.se

Studiestöd

När du studerar som vuxen kan du ansöka om studiemedel.

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Läs mer om studiestöd och hur du ansöker på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-12 02:12

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-12 02:12

Dela sidan