language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Överklaga en detaljplan

När kommunfullmäktige beslutat om att anta en detaljplan kan du som ej fått dina synpunkter under program, samråd och granskning överklaga beslutet om antagande.

Hur överklagar jag en detaljplan?

Om du är missnöjd med kommunens beslut att anta detaljplanen, kan du överklaga detta hos Mark- och miljödomstolen.

De som lämnat synpunkter under program, samråd och granskning och ej fått sina synpunkter tillgodosedda får efter antagandet information om hur överklagan går till samt hur lång överklagandetiden är.

Överklagandet ska lämnas/skickas till kommunen som prövar om överklagandet kommit in i rätt tid och som därefter skickar skrivelsen och handlingarna i ärendet till Mark- och miljödomstolen.

Kommunen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla, annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Vill du överklaga kommunfullmäktiges beslut om antagande av en detaljplan så skickar du din överklagan till adress nedan. Tala om vilket beslut du överklagar, t ex genom att ange planens rubrik och/eller beslutsparagraf. Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med sådant som du anser har betydelse för ärendet. Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt er.

Om du vill läsa mer om överklagan av antagandebeslut för detaljplan så finns en länk till Boverkets hemsida under relaterad information.

Överklagan skickas till:
Nykvarns kommun
155 80 Nykvarn

Eller lämnas in i Servicecenter:
Centrumvägen 24 A
155 80 Nykvarn

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:57

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:57

Dela sidan