language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Översiktsplanering

Den översiktliga planeringen för Nykvarns kommun anger riktningen och lägger fram strategier för hur vi kan uppnå en hållbar utveckling av kommunen. Vi arbetar fram övergripande planer, program och studier för kommunen i helhet samt de stråk som har utpekats i översiktsplanen. Detta används som stöd och underlag för den mer detaljerade planeringen och vid bygglov.

Navigering

    Relaterade nyheter