language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Ny översiktsplan

Hur ska Nykvarn utvecklas framöver? Var ska det byggas och vad? Det är frågor som ska diskuteras när kommunen nu tar fram en ny översiktsplan.

Uppdrag att ta fram ny översiktsplan

Nykvarn växer och mycket har hänt sedan den förra översiktsplanen från 2014 antogs. Förutsättningar ändras och saker behöver revideras. Därför sätter kommunen i gång arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som beräknas bli klar 2024.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som vägleder kommunen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden och den byggda miljön i exempelvis detaljplanering och bygglovsärenden. Planen sätter också agendan för hur Nykvarn som plats ska utvecklas och vad som ska bevaras fram till 2035.

Hur ser processen ut?

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är omfattande. Processen regleras i plan- och bygglagen och består av fyra steg: initiering, samråd, granskning och antagande.

I första steget tar kommunen fram ett förslag. Förslaget skickas ut på samråd under två månader. Då har medborgare, företagare och andra intressenter möjlighet att lämna synpunkter. När samrådstiden är slut sammanställs synpunkterna.

Därefter tar kommunen fram ett nytt planförslag som ställs ut för granskning. Även under granskningstiden kan medborgare lämna in synpunkter. Efter granskningstiden övergår planförslaget till en färdig produkt som presenteras för kommunfullmäktige. Det är kommunfullmäktige som beslutar om antagande av översiktsplanen.

Tillfällen där invånarna bjuds in att lämna synpunkter (samråd och granskning) publiceras på nykvarn.se

Vad är en översiktsplan?

Den nya översiktsplanen berättar bland annat

  • hur Nykvarns kommun kommer att utvecklas fram till 2035
  • var det är mest lämpligt att bygga bostäder, verksamhetsområden och industrier
  • hur mark- och vattenområden ska utvecklas och bevaras
  • vilka värden som behöver bevaras och hur Nykvarns kommun ska utvecklas hållbart.

Läs mer om planprocessen på Boverkets hemsida » Länk till annan webbplats.

Placeholder

Under våren 2023 bjuder Nykvarns kommun in alla som bor, verkar och vistas i Nykvarn till en tidig medborgardialog. Medborgardialogen sker i form av en digital enkät. På så vis når vi en större skara.

Medborgardialogen är viktig för arbetet med den nya överstiksplanen. Era svar hjälper oss att planera för ett Nykvarn år 2035.

Enkäten gick att svara på mellan 20 april och 17 maj 2023. Resultatet från medborgardialogen kommer att presenteras i översiktsplanen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-05-26 08:44

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-05-26 08:44

Dela sidan