language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Översiktsplan 2014

Översiktsplanen anger grunddragen i mark- och vattenanvändningen i hela kommunen samt bebyggelseutvecklingen med sikte fram till år 2025.

Aktualitetsförklaring

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade senast att aktualitetsförklara Översiktsplan 2014 den 2021-06-17 § 90.

Den 2023-04-20 § 54 antog kommunfullmäktige en planeringsstrategi för 2023-2026. I planeringsstrategin anges bland annat vad som är inaktuellt med den gällande översiktsplanen och hur kommen ska fortsätta sin kontinuerliga översitksplanering.

Nykvarns kommuns gällande översiktsplan (Översiktsplan 2014) antogs av kommunfullmäktige den 2014-06-18 § 58.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-05-08 08:43

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-05-08 08:43

Dela sidan