language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt
Ramp

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag?

Du som har en bestående funktionsnedsättning, eller som bor i samma hushåll som en person med bestående funktionsnedsättning, kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är personligt och gäller oavsett om du äger din bostad, bor i hyresrätt eller i bostadsrätt. Ditt behov avgör om du får bidrag.

Kan jag söka bostadsanpassningsbidrag när jag flyttar till en ny bostad?

Om du har en funktionsnedsättning ska du välja en bostad som är lämplig för dig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan inte få bidrag för att anpassa den nya bostaden om den är olämplig med tanke på din funktionsnedsättning. Storleken eller planlösningen kan till exempel vara olämplig. Om du flyttar in i ett nybyggt hus ska huset från början vara utformat så att det är lämpligt för dig.

Hur lång är handläggningstiden?

Den tid det tar för att behandla en ansökan om bostadsanpassning varierar utifrån ärendets omfattning och svårighetsgrad. Din handläggare ska utreda ärendet så fullständigt som möjligt och därefter fattar handläggaren ett beslut. Handläggningen ska ske snabbt, enkelt och billigt som möjligt. Normalt räknas tiden för handläggning från det datum som ansökan inkom till kommunen.

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt måste ha ett skriftligt medgivande från din fastighetsägare, nyttjanderättshavande eller bostadsrättsförening innan anpassningen utförs.

Inget bidrag till flyttbart rullstolsgarage

Med anledning av en lagändring har personer i behov av flyttbart rullstolsgarage för placering utanför bostaden ingen rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Läs mer om domen på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget gäller bara för att anpassa bostadens fasta funktioner. Du kan inte få bidrag för lösa föremål som man normalt tar med sig när man flyttar.

Exempel på anpassningar du kan få bidrag för

Inomhus

 • Ta bort trösklar
 • Bredda dörröppningar
 • Installera spisvakt
 • Ordna duschplats istället för badkar
 • Sätta upp stödhandtag

Utomhus

 • Installera automatiska dörröppnare
 • Ordna en ramp vid fastighetsentrén
 • Installera hissar

 • Fyll i ansökan och bifoga ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
 • Gör en kostnadsberäkning för anpassningen så att du kan ange kostnaden i din ansökan. Du beräknar kostnaden genom att ta in tre anbud/offerter. Du kan själv anlita någon eller be kommunen om hjälp för att ta in offert/anbud från hantverkare.
 • I vissa ärenden behöver du komplettera din ansökan med andra handlingar, exempelvis en bygganmälan eller bygglovsanmälan.

Beslutet om entreprenör grundas på de offerter du har skickat in. När du har fått dina bostadsanpassningarna utförda och tagit emot fakturan skickar du en kopia på fakturan tillsammans med kvitto på betalning till:


Nykvarns kommun
Bostadsanpassning
155 80 Nykvarns kommun

På fakturan ska det framgå när anpassningen/arna är utförda, vilka åtgärder som utförts, kundens namn samt ärendenummer. För att Nykvarns kommun ska kunna betala ut bidraget måste du meddela handläggaren att anpassningarna är utförda och att du är nöjd med arbetet som har utförts.

När Nykvarns kommun har fått en kopia på fakturan samt kontoutdrag av inbetald anpassning, görs utbetalning av godkänt bidragsbelopp till det konto du angivit i ansökningsblanketten. Det är viktigt att komma ihåg att om aktuell anpassning skulle medföra en lägre kostnad än godkänt belopp betalas bidraget ut endast för den faktiska kostnaden.

Om din ansökan inte beviljas får du ett skriftligt beslut med förklaring till avslaget. Där ska det framgå varför du inte får bidraget och hur du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du fick reda på beslutet. Kommunen gör sedan en ny prövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som också prövar ärendet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-15 10:47

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2022-09-15 10:47

Dela sidan