language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet kan erbjuda meningsfull sysselsättning för dig som har någon form av funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet

I den dagliga verksamheten kan du få stimulans, gemenskap och chans att utvecklas samtidigt som du blir mer delaktig i samhället. Målet är att du som har en funktionsnedsättning ska få en meningsfull sysselsättning som i förlängningen leder till ökad självständighet. Du kan även få stöd i att öka dina möjligheter till att få ett vanligt jobb.

Du som ingår i den dagliga verksamheten får en så kallad genomförandeplan som ska beskriva hur verksamheten ska ge just dig en så meningsfull sysselsättning som möjligt samt hur du kan få rätt stöd i ditt arbetsliv.

Daglig verksamhet kan du få om du har en funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder, inte utbildar dig eller har annat jobb. Du ska omfattas av någonting som kallas personkrets 1 eller 2 i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I personkrets 1 och 2 ingår personer med utvecklingsstörning, personer med autism och personer som drabbats av en hjärnskada i vuxen ålder.

Det här är de verksamheter du kan delta i inom Nykvarns kommuns dagliga verksamhet:

Bageriet bakar, tillreder och levererar fikabröd, matbröd, tårtor och smörgåsar efter beställning till kommun, föreningar, Svenska kyrkan och privatpersoner. Här arbetar fem arbetstagare och två arbetshandledare.

Solhöjden är inriktat på personer med grava funktionsnedsättningar och har personligt anpassade aktiviteter och övningar i socialt samspel genom tydliggörande pedagogik (TEACCH), taktil stimulering och sinnesstimulering. Verksamheten har 4-5 platser.

Brukets kooperativ har åtta medlemmar/kooperatörer och två arbetshandledare. Kooperativet sysslar framför allt med vedproduktion och hushållsnära tjänster, exempelvis snöskottning, gräsklippning, däckbyte och biltvätt. Bruket har också ett nära samarbete med företagare i kommunen inom bland annat paketeringsjobb.

I autismgruppen arbetar personer med grav autismspektrumstörning tillsammans med arbetshandledarna enligt tydliggörande pedagogik (TEACCH). I dagsläget har gruppen fem arbetstagare och nio arbetshandledare. Verksamheten schemaläggs efter arbetstagarnas behov för att skapa förutsebarhet och tydlighet.

Loppan är en second handbutik som drivs i samarbete med Svenska kyrkan. Här får du möjlighet att ta emot inlämnade kläder, packa upp och vika samt arbeta med försäljning av kläder.

Som privatperson kan du både att handla och lämna in vuxenkläder och vuxenskor.

Butiken finns på Trädgårdsvägen 6, vita huset.

Estetiska gruppen vänder sig till dig som har ett estetiskt intresse och erbjuder olika sorters skapande. Här kan du bland annat få tillverka insektshotell, sy och virka samt måla, teckna eller arbeta med odling i vår trädgård.

Daglig verksamhets Konferens arbetar med konferensverksamhet där kommunens personal kan boka konferenser. Här får du arbeta med att förbereda konferenser, ordna fika, lägga fram papper och pennor samt iordningställa konferenslokalen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-24 11:06

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-24 11:06

Dela sidan