language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

I hemtjänsten görs skillnad på omvårdnadsinsatser respektive serviceinsatser. Omvårdnadsinsatser ska tillgodose dina fysiska och psykiska behov, till exempel

 • äta och dricka,
 • på- och avklädning,
 • personlig hygien,
 • stöd vid förflyttning,
 • insatser för att bryta social isolering.

Serviceinsatserna är mer inriktade på hemmet och dess skötsel, till exempel

 • trygghetslarm,
 • matdistribution,
 • städning av bostaden,
 • tvätt,
 • inköp,
 • ärenden till apotekt

Vem har rätt till hemtjänst?

Den som är över 18 år och behöver hjälp i hemmet kan ansöka om hemtjänster. Insatserna är behovsprövade. Du måste alltså ansöka om att få en specifik insats. En handläggare utreder ditt behov av hjälp och beslutar vilket stöd du får.

Avgiften beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. 

Så går det till

 1. Efter att du lämnat in din ansökan får du kontakt med en handläggare som påbörjar en utredning. Vi går då igenom vilka hjälpinsatser du ansöker om och ser över dina behov. Handläggaren beslutar sedan vilket stöd du kan få hjälp med.
 2. Tillsammans med den som ska utföra insatserna görs en genomförandeplan som anger hur och när du ska få den omsorg du beviljats. Genomförandeplanen följs upp regelbundet för att vara anpassad efter dina behov.
 3. Du får en kontaktpersonal vars uppgift är att hålla din genomförandeplan uppdaterad. Kontaktpersonalen är den du i första hand vänder dig till vid frågor om utförandet av insatsen.

Trygg med personal

Det är viktigt att du känner dig trygg och respekterad. Därför har hemtjänstens personal arbetskläder. De ska kunna styrka att de är anställda av Nykvarns kommun.

Du och dina närstående ska kunna nå personal på telefon/ telefonsvarare. Telefonsvararen lyssnas av flera gånger per dag.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialtjänsten och inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Tystnadsplikten gäller alltså även för administrativ personal, tolkar, lokalvårdare, personliga assistenter, ledsagare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, förtroendevalda med flera. Tystnadsplikten gäller även efter avslutad anställning.

Om du upplever att någon har kränkt din integritet genom att bryta mot tystnadsplikten kontaktar du ansvarig chef för verksamheten. Brott mot tystnadsplikten och sekretessen kan ge arbetsrättsliga följder, böter eller fängelse.

Självbestämmande och integritet

Dina förmågor och resurser ska tas tillvara. Vi planerar utförandet av insatserna tillsammans med dig och försöker alltid ta hänsyn till dina önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörd och respektera din personliga integritet när vi arbetar i ditt hem.

Valfrihet

Nykvarns kommun har valfrihetssystem enligt LOV gällande serviceinsatser inom hemtjänsten. I nuläget är det endast Nykvarns kommun som utför insatserna.

Hemtjänst på annan ort

Du som har hemtjänst ska få samma stöd även om du vistas en period på en annan ort. Läs hur du går tillväga för att ansöka om denna insats via länken: Hemtjänst på annan ort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att få god och näringsriktig mat är en viktig del av vardagen.

Om du har svårt för att laga mat kan du ansöka om att få mat hemskickad, så kallad matdistribution, hos biståndshandläggaren. Behöver du hjälp med att värma maten så kan du även ansöka om det.

Kommunen ansvarar för att maten uppfyller krav på närings- och energiinnehåll. Kommunen ansvarar också för att maten hanteras på ett livsmedelshygieniskt säkert sätt, från avhämtning till avlämning hos dig.

Du når en biståndshandläggare på Avdelning vuxens mottagningstelefon 08- 555 014 70.

Information om kostnader för matdistribution hittar du under avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Trygghetslarm är en service till personer som bor i eget boende och som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller otrygghet behöver kunna påkalla hjälp i vissa situationer.

Trygghetslarmet fungerar dygnet runt och är anslutet till en larmcentral. När du trycker på larmknappen kontaktar larmcentralen personal i hemtjänsten. Om det behövs kommer de hem till dig och hjälper dig.

Om du behöver ett trygghetslarm vänder du dig till biståndshandläggaren. Larmet installeras inom fem arbetsdagar. Du behöver inte ha något fast telefon- eller mobilabonnemang. Däremot bör du ha extranycklar till din bostad som du lämnar till hemtjänstpersonalen vid installationen av larmet.

Information om kostnader för trygghetslarm hittar du under avgifter. Öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-07 04:24

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-07 04:24

Dela sidan