language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Att tänka på inför sophämtning

Här beskriver vi vad du behöver tänka på för att vi ska kunna hämta ditt avfall.

Tänk på detta inför sophämtning

 • Vägen fram till sopkärlet måste bära en tung sopbil och vara fri från buskar, grenar och andra hinder - minst 3 meter på bredden och 4 meter på höjden.
 • Placera avfallskärl så det är lättillgängligt, intill farbar väg.
 • Vintertid ska vägen vara plogad och väl halkbekämpad. Kärlen är så pass tunga att det inte är möjligt att hämta dem om de till exempel är inplogade och omges av snövallar.
 • Ställ kärlet med draghantaget utåt, mot sophämtaren.
 • Överfyll inte kärlet. Locket ska gå att stänga och kärlet får inte heller vara så tungt att det blir svårt att flytta. Avfall som ligger utanför kärl hämtas inte
 • Ställ kärl på hämtningsplatsen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Låt stå tills det är tömt.

  Vintertid, tänk även på:
 •  Skotta och sanda den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.
 • Ta bort eventuella snövallar mot gatan.
 • Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.

Mat- och restavfall måste vara emballerat i påsar. I kärl utan hemsortering får du inte lägga lösa sopor eftersom påsarna ska upp på ett löpande band när det kommer till avfallsanläggningen.

I hemsorteringskärlen ska förpackningar och tidningar läggas löst.

Observera att farligt avfall, batterier, lampor, elektronik och grovsopor aldrig får slängas med hushållsavfallet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:29

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 11:29

Dela sidan