language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Sopabonnemang

Här kan du läsa mer om ditt sopabonnemang.

Hemsortering

Sopabonnemang

Abonnemang för hemsortering med två stycken 370 liters kärl utgör standard för en- och tvåfamiljshus i Nykvarn.

Så fungerar Hemortering:

Med hemsortering får du ett set med två stycken kärl på 370 liter.

Kärl 1: Här sorterar du mat- och restavfall samt förpackningar av papper, hårdplast och färgat glas. Kärlet hämtas varannan vecka.

Kärl 2: Här sorterar du tidningar samt förpackningar av plast, metall och ofärgat glas. Kärlet hämtas var fjärde vecka.

Boxar: Du får också två boxar. I dem lägger du batterier, lampor och småelektronik. När en box är full, hänger du den på ett av de kärl som ska tömmas vid nästa ordinarie sophämtning.
När du börjar med hemsortering får du även en sk. minimizer som hjälper dig komprimera mjukplast och spara plats i kärlet.

Tänk på! Förpackningar, glas och tidningar läggs löst i respektive fack. Endast restavfall och matavfall sorteras i påsar.

Bilen som tömmer kärlen är en så kallad fyrfacksbil. Den är konstruerad så att den tömmer de fyra facken i kärlen i olika fack på bilen så att avfallet hålls åtskilt på väg mot återvinning.Priserna nedan är års-/säsongspris inklusive moms och fast avgift. För fler priser och abonnemang se Avfallstaxan. ‌


Abonnemang

PrisHemsortering


Permanentboende


370 + 370 liter

2722 krPermanent, kompostering, hämtning var 4e vecka*


370 + 370 liter

2162 krFritidsboende (tömning maj-sep)


370+ 370 liter

1984 krFritid, kompostering, hämtning var 4e vecka*


370 + 370 liter

1866 krÖvrigt


Trädgårdskärl

900 kr

Extra kärl för rest-/matavfall 140 liter

1280 kr

Engångsavgift för utställning/byte

260 kr


* För komposteringsabonnemang krävs godkänd kompostering av miljökontoret. Ansökan sker via blankett. Vid hemsortering töms bägge kärlen var 4:e vecka

 

Mått för ett kärl:

Kärl

Bredd

Höjd

Djup

370 liter

75 cm

110 cm

87 cm

Observera att det är två kärl för hemsortering.

Hemsorteringskärlen har två större fack och två mindre.
De stora facken 140 liter och de mindre facken 45 liter

Som fastighetsägare är du ansvarig för sopkärlen och ansvarar också själv för rengöring.
Går ett kärl sönder i samband med tömning så ser vi till att det byts/lagas.

 

Fakturering av sophämtningen sker kvartalsvis i mars, juni, september och december.

Hur räknas avgiften ut på sopfakturan?

Nedan ser du ett exempel på hur posterna på en faktura kan se ut.

 Fast avgift Period 20220701-20220930

1 á 900 kr/år

226,84

En och tvåfamiljshus


370x2 kärl hemsortering period 20220701-20220930

1 á 1357,60/år

342,18


1 á 900 kr/år syftar på årpriset på den fasta avgiften exklusive moms.
För att sedan få ut priset som ska betalas för en period delas detta pris med antalet dagar i abonnemangets period.

Olika abonnemangsperioder:
Permanent = 365/366 dagar
Fritidshus = 153 dagar
Trädgård = 208 dagar

I exemplet skulle 900 kr delas med 365 dagar. Sedan tar man den summan och multiplicerar med antal dagar i den fakturerade perioden, i exemplet 20220701 - 20220930 = 92 dagar.

Årspris
_____________________________ * Antal dagar i den fakturerade perioden
Antal dagar i abonnemangsperioden.

På samma sätt räknas även den avgiften för hämtningen.
Summorna för den fasta avgiften och hämtningen räknas sedan ihop och därefter läggs momsen på och eventuell öresutjämning sker.


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-23 01:53

Dela sidan

Kontakta oss

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-23 01:53

Dela sidan