language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Agenda 2030 och de globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Placeholder

Vad är Globala målen?

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Agenda 2030 är global men genomförandet sker på lokal nivå och det är allas ansvar att delta.

Globala målen i Nykvarns kommun

Nykvarns kommun vill vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Genom att agera lokalt kan vi bidra till att förbättra förutsättningarna för en hållbar framtid globalt. Arbetet med de globala målen finns integrerat i kommunens ordinarie mål- och uppföljningsprocess enligt systematik från styrmodellen.

Nykvarns kommun har sedan juni 2023 även en antagen Hållbarhetspolicy. Syftet med hållbarhetspolicyn är att säkerställa att Nykvarns kommun arbetar utifrån de tre dimensionerna av ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Policyn gäller för samtliga verksamheter, nämnder, styrelser och helägda bolag.

Hur Nykvarn ligger till i arbetet med de globala målen kan du se i den öppna databasen Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du även göra jämförelser med andra kommuner.

En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner av ekologisk- ekonomisk- och social hållbarhet. De globala målen innefattar alla tre dimensioner. I Nykvarns kommun finns samtliga dimensioner inkorporerade i kommunens övergripande målbild, som finns att läsa om här.

Agenda 2030 för dig som kommuninvånare

Hållbarhet är något som berör hela Nykvarns kommun. För att uppnå en mer hållbar kommun behöver vi göra det tillsammans. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Skulle du vilja engagera dig mer i de globala målen kan det vara klokt att fokusera på ett område som du tycker är intressant. En bra början är göra målkompassen, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där du ökar din kunskap om de globala målen samtidigt som du får tips på hur du kan vara med och bidra till en hållbar framtid.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-28 02:04

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-06-28 02:04

Dela sidan