language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter är sverigefinnar, samer, tornedalingar, romer och judar. Nationella minoritetsspråk är finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Sverige har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Samer, finnar, tornedalingar, romer och judar har funnits i landet under lång tid. Romer sedan 1500-talet, judar från 1600-talet, finnar och tornedalingar sedan medeltiden och samer från urminnes tider. Deras språk och kulturer är en del av det svenska samhället och vårt gemensamma kulturarv.

Grupperna utgör de svenska minoriteterna enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt lagens grundskydd har minoriteterna rätt till information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och inflytande. Grundskyddet omfattar alla minoritetsgrupperna. Lagen omfattar också bestämmelser om förstärkt skydd för samiska, finska och meänkieli i förvaltningsområdena.

För att kallas nationell minoritet ska gruppen ha

  • en uttalad samhörighet och en icke-dominerande ställning i samhället
  • en religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet
  • en vilja och strävan att behålla sin identitet
  • historiska eller långvariga band med Sverige.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har minoriteterna särskilda rättigheter. Lagens allmänna bestämmelser gäller för alla fem nationella minoriteter. Kommunen ska

  • informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och vilket ansvar de själva har enligt minoritetslagen
  • skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja möjligheten att behålla och utveckla sin kultur i Sverige
  • främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket
  • ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt. Samråd ska ske genom en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande
  • särskilt främja barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar
  • anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Minoritetslagen innehåller också särskilda bestämmelser om förstärkt skydd för språk i de så kallade förvaltningsområden. Nykvarns kommun är sedan 2015 med i finskt förvaltningsområde.


Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 09:55

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 09:55

Dela sidan