language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Finskt förvaltningsområde

Nykvarns kommun ingår i finskt förvaltningsområde sedan den 1 februari 2015. Det innebär bland annat att kommunen ska erbjuda viss service på finska.

Illustration med Nykvarns karta och finska flaggan

I Nykvarn har ungefär 22 procent av invånarna finsk bakgrund. En anledning är att många finländare kom till trakten på 60- och 70-talet för att bo och arbeta här. Flera av dem stannade kvar, liksom deras barn och barnbarn.

Tack vare den stora finska minoriteten ingår kommunen sedan 2015 i det finska förvaltningsområdet. Det betyder att viktig samhällsinformation översätts till finska. Det betyder också att du som bor i Nykvarn och talar finska har särskilda rättigheter och ett starkare skydd för ditt språk och din finska kultur än vad som gäller för övriga nationella minoriteter.

Du har bland annat rätt att
• använda finska språket i skriftliga och muntliga kontakter med kommunen,
• få äldreomsorg och förskola helt eller till en väsentlig del på finska,
• vara delaktig i beslut som rör dig i egenskap av sverigefinsk invånare.

Använda finskan i kontakt med kommunen

Den som så önskar har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. I praktiken betyder det i de flesta fall att vi hjälper dig boka en tid för ett möte med en finsktalande person från någon av kommunens verksamheter. Kontakta servicecenter eller den avdelning ditt ärende gäller om du behöver hjälp på finska.

Delaktighet i beslut - samråd

Som förvaltningskommun har den finska minoriteten inflytande och delaktighet i frågor som berör den.

Därför hålls två samråd per år, ett på våren och ett på hösten, där kommunens politiska ledning träffar den finskspråkiga minoriteten. Samrådet leds av kommunstyrelsens ordförande. Beroende på vilka frågor som tas upp kan en tjänsteperson från någon av kommunens verksamheter medverka.

Alla med finska rötter är välkomna till samrådet. Du behöver inte anmäla dig i förväg men det är bra om du i förväg skickar eventuella frågor till samordnaren för finskt förvaltningsområde. Då hinner vi utreda frågan så att du kan få bättre svar vid samrådet.

Inbjudan och dagordning till samråd publiceras minst en vecka i förväg på kommunens anslagstavla och på de finska sidorna här på hemsidan. Mötesnoteringar efter samrådet publiceras också på hemsidan.

Utöver samråden arrangerar samordnaren ibland planeringsmöten för att till exempel planera kultursatsningarna för den finskspråkiga minoriteten.

Finska i skolan

Du som har finska rötter och vill att ditt barn ska få en chans att tala finska och träffa andra finska barn i förskolan rekommenderas att välja Lillhaga förskola. Där finns pedagoger som pratar finska med barnen. Ange modersmål och Lillhaga som önskat alternativ i din ansökan om förskoleplats.

I grundskolan har ditt barn rätt att få finska som modersmål. Den undervisningen förläggs normalt efter den vanliga skoldagens slut. Beroende på schemaplanering och gruppernas storlek kan det hända att ditt barn får ta sig till en annan av kommunens skolor för att få sin modersmålsundervisning.

Finska inom äldreomsorgen

I Nykvarn finns ingen särskild finsk avdelning inom äldreomsorgen. Däremot finns det finsktalande personal på äldreboendet Lugnet och inom hemtjänsten. Boendet anordnar även finska kulturaktiviteter.

Kultur och evenemang

Kommunen arrangerar aktiviteter och kulturevenemang på finska för både barn och vuxna. På biblioteket hittar du finskspråkiga tidningar och filmer. Den finska boksektionen är generös och bibliotekarierna beställer gärna hem
fler finska böcker om du tipsar dem.

Information om aktuella evenemang hittar du i biblioteket, här på hemsidan och i kommuntidningen Tutan.

Föreningsliv och kyrka

I Nykvarn finns det en aktiv sverigefinsk förening, Sverigefinnar i Nykvarn. Föreningen arrangerar bland annat karaokekvällar och samverkar med kommunen vid högtider – som firandet av sverigefinnarnas dag i februari och självständighetsdagen i december.

I Turinge-Taxinge församling hålls regelbundet träffar för finsktalande under ledning av församlingens diakon eller annan personal.

Frivilligcentralen, som med stöd av kommunen drivs av en förening, är en populär mötespunkt för daglediga Nykvarnsbor. Varje fredag förmiddag är det finskt tema i caféet kl. 10–12. Frivilligcentralen hittar du nära centrum, på Gammeltorpsvägen 3B.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-28 03:13

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-05-28 03:13

Dela sidan