language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Anslagstavla

Snabbåtkomst

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Senaste tre anslagen

 • Sociala Utskottets protokoll 2023-12-04


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-12-04
  Paragrafer: §88 - §98
  Instans: Vård-och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-12-07
  Sista datum för överklagande: 2023-12-28
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 377.9 kB.
 • Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2023-12-04


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-12-04
  Paragrafer: §83 - §91
  Instans: Vård-och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-12-07
  Sista datum för överklagande: 2023-12-28
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Kommunfullmäktiges sammanträde


  Kungörelse/tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-12-14
  Instans: Kommunfullmäktige
  Plats: Sländan, nykvarns centrum
  Tid: 18:00
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Sociala Utskottets protokoll 2023-12-04


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-12-04
  Paragrafer: §88 - §98
  Instans: Vård-och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-12-07
  Sista datum för överklagande: 2023-12-28
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 377.9 kB.
 • Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2023-12-04


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-12-04
  Paragrafer: §83 - §91
  Instans: Vård-och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-12-07
  Sista datum för överklagande: 2023-12-28
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Kommunstyrelsens protokoll 2023-11-28


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-28
  Paragrafer: 164 - 179
  Instans: Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: 2023-12-05
  Sista datum för överklagande: 2023-12-27
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Valnämndens protokoll 2023-11-29


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-29
  Paragrafer: 26-34
  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-11-30
  Sista datum för överklagande: 2023-12-21
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Bygg- och miljönämndens protokoll 2023-11-16


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-16
  Paragrafer: §§ 98 - 110
  Instans: Bygg- och miljönämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-11-23
  Sista datum för överklagande: 2023-12-15
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 112.4 kB.

 • Kungörelse om samråd för detaljplan Stöpplaren 3 m.fl.


  Datum för kungörelse: 2023-12-07
  Detaljplan: Stöpplaren 3 m.fl.
  Ärendenummer: KS/2023:131
  Förfarande: Standardförfarande
  Samrådstiden pågår: 2023-12-07 t.o.m. 2024-01-05
  Kungörelse och samrådshandlingar finns tillgängliga via denna länk .
  Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och vara kommunen tillhanda senast 2024-01-05.

 • Kungörelse om ansökan om bygglov


  Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnader för kyrkoverksamhet

  Fastighet: Turinge-Kyrka 1:2
  Ärendenummer: BYGG.2023.217

  En ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken byggnader för kyrkoverksamhet har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.
  Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-12-18, till:Nykvarns kommun, bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om samråd för detaljplan del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)


  Datum för kungörelse: 2023-11-08
  Detaljplan: del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)
  Ärendenummer: KS/2021:480
  Samråd: 2023-11-08 till 2023-12-06
  Underättelse och samrådsshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om samråd för Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl.


  Datum för kungörelse: 2023-11-08
  Detaljplan: Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl. Ärendenummer: KS/2022:188
  Samråd: 2023-11-08 till 2023-12-06
  Kungörelse och samrådsshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om granskning II för detaljplan Hökmossen 2b


  Datum för kungörelse: 2023-10-18
  Detaljplan: Hökmossen 2b
  Ärendenummer: KS/2014:115
  Granskning: 2023-10-18 till 2023-11-07
  Kungörelse och granskningshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för uppförande av teknikbod

  Fastighet: Ströpsta 3:387
  Ärendenummer: BYGG.2023.126
  Beslutsdatum: 2023-10-05

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för inglasning av balkonger

  Fastighet: Nykvarn 10:25
  Ärendenummer: BYGG.2023.141
  Beslutsdatum: 2023-09-19

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om beviljat förhandsbesked


  Kungörelse om beviljat förhandsbesked för anläggande av parkering med laddstation för lastbilar

  Fastighet: Kungsbro 1:8
  Ärendenummer: BYGG.2023.124
  Beslutsdatum: 2023-09-07, § 81

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.