language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Anslagstavla

Snabbåtkomst

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Senaste tre anslagen

 • Bygg- och miljönämndens protokoll 2023-11-16


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-16
  Paragrafer: §§ 98 - 110
  Instans: Bygg- och miljönämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-11-23
  Sista datum för överklagande: 2023-12-15
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 112.4 kB.
 • Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2023-11-15


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-15
  Paragrafer: 68-75
  Instans: Kultur- och fritidsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-11-23
  Sista datum för överklagande: 2023-12-14
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Öppnas i nytt fönster.
 • Kommunfullmäktiges protokoll 2023-11-09


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-09
  Paragrafer: 137-152
  Instans: Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: 2023-11-21
  Sista datum för överklagande: 2023-12-12
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Utbildningsnämndens protokoll 2023-11-14


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-14
  Paragrafer: 77-87
  Instans: Utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-11-21
  Sista datum för överklagande: 2023-12-12
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Sociala Utskottets Protokoll 2023-11-13


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2023-11-13
  Paragrafer: §75 - §87
  Instans: Vård - och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-11-20
  Sista datum för överklagande: 2023-12-12
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 110.4 kB.

 • Kungörelse om samråd för detaljplan del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)


  Datum för kungörelse: 2023-11-08
  Detaljplan: del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)
  Ärendenummer: KS/2021:480
  Samråd: 2023-11-08 till 2023-12-06
  Underättelse och samrådsshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om samråd för Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl.


  Datum för kungörelse: 2023-11-08
  Detaljplan: Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl. Ärendenummer: KS/2022:188
  Samråd: 2023-11-08 till 2023-12-06
  Kungörelse och samrådsshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om granskning II för detaljplan Hökmossen 2b


  Datum för kungörelse: 2023-10-18
  Detaljplan: Hökmossen 2b
  Ärendenummer: KS/2014:115
  Granskning: 2023-10-18 till 2023-11-07
  Kungörelse och granskningshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för uppförande av teknikbod

  Fastighet: Ströpsta 3:387
  Ärendenummer: BYGG.2023.126
  Beslutsdatum: 2023-10-05

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för inglasning av balkonger

  Fastighet: Nykvarn 10:25
  Ärendenummer: BYGG.2023.141
  Beslutsdatum: 2023-09-19

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om beviljat förhandsbesked


  Kungörelse om beviljat förhandsbesked för anläggande av parkering med laddstation för lastbilar

  Fastighet: Kungsbro 1:8
  Ärendenummer: BYGG.2023.124
  Beslutsdatum: 2023-09-07, § 81

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
   
 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för uppförande av skyltar

  Fastighet: Grytan 17
  Ärendenummer: BYGG.2023.138
  Beslutsdatum: 2023-09-11

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.


 • Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod


  Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod

  Fastighet: Ströpsta 3:387
  Ärendenummer: BYGG.2023.126

  En ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbod har inkommit till bygg- och miljönmnden i Nykvarns kommun. Förslaget avviker från gällande detaljplan genom att teknikboden placeras på naturmark.
  Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar sitt beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-09-26 till: Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga hos Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.