language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Anslagstavla

Snabbåtkomst

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Senaste tre anslagen

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-25


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-25
  Instans: Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-18
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Valnämndens protokoll 2024-04-17


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-17
  Paragrafer: 23-30
  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-18
  Sista datum för överklagande: 2024-05-09
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Protokoll kommustyrelsen 2024-04-09


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-09
  Paragrafer: 40-57
  Instans: Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-17
  Sista datum för överklagande: 2024-05-08
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Valnämndens protokoll 2024-04-17


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-17
  Paragrafer: 23-30
  Instans: Valnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-18
  Sista datum för överklagande: 2024-05-09
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Protokoll kommustyrelsen 2024-04-09


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-09
  Paragrafer: 40-57
  Instans: Kommunstyrelsen
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-17
  Sista datum för överklagande: 2024-05-08
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Utbildningsnämnden 2024-03-26


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-26
  Paragrafer:§§21-31
  Instans: Utbildningsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-09
  Sista datum för överklagande: 2024-04-30
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Kommunfullmäktige 21 mars


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-21
  Paragrafer: 30-42
  Instans: Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-04
  Sista datum för överklagande: 2024-04-25
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Kultur- och fritidsnämnden 2024-03-27


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-27
  Paragrafer: §§15-24
  Instans:Kultur- och fritidsnämnde
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-03
  Sista datum för överklagande: 2024-04-24
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Sociala Utskottets Protokoll 2024-03-25


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-25
  Paragrafer: §23 - §28
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-03-28
  Sista datum för överklagande: 2024-04-19
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 377.8 kB.
 • Bygg- och miljönämndens protokoll 2024-03-26


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-26
  Paragrafer: §12 - §21
  Instans: Bygg- och miljönämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-03-28
  Sista datum för överklagande: 2024-04-19
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Vård- och omsorgsnämnden 2024-03-25


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-25
  Paragrafer: §23 - §36
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-03-28
  Sista datum för överklagande: 2024-04-19
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av två byggnader för kyrkoverksamhet

  Fastighet: Turinge Kyrka 1:2
  Ärendenummer: BYGG.2023.217
  Beslutsdatum: 2024-01-18, § 9

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsenheten i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat marklov för schaktning/fyllning

  Fastighet: Mörby 5:1
  Ärendenummer: BYGG.2023.227
  Beslutsdatum: 2024-01-17

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovenheten i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för uppförande av transformatorstation

  Fastighet: Ströpsta 3:311
  Ärendenummer: BYGG.2023.221
  Beslutsdatum: 2024-01-11

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsenheten i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
   
 • Kungörelse om ansökan om bygglov


  Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

  Fastighet: Ströpsta 3:311
  Ärendenummer: BYGG.2023.221
  En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.Ansökan avviker mot detaljplanens bestämmelser genom att anläggningen placeras på prickmark. Om du är berörd sakägare, t. ex. närboende, kan du lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-12-22 till: Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om samråd för detaljplan Stöpplaren 3 m.fl.


  Datum för kungörelse: 2023-12-07
  Detaljplan: Stöpplaren 3 m.fl.
  Ärendenummer: KS/2023:131
  Förfarande: Standardförfarande
  Samrådstiden pågår: 2023-12-07 t.o.m. 2024-01-05
  Kungörelse och samrådshandlingar finns tillgängliga via denna länk .
  Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och vara kommunen tillhanda senast 2024-01-05.

 • Kungörelse om ansökan om bygglov


  Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av byggnader för kyrkoverksamhet

  Fastighet: Turinge-Kyrka 1:2
  Ärendenummer: BYGG.2023.217

  En ansökan om bygglov för nybyggnad av två stycken byggnader för kyrkoverksamhet har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.
  Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-12-18, till:Nykvarns kommun, bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om samråd för detaljplan del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)


  Datum för kungörelse: 2023-11-08
  Detaljplan: del av Ströpsta 3:387 och 3:37 (Tjusarstigen)
  Ärendenummer: KS/2021:480
  Samråd: 2023-11-08 till 2023-12-06
  Underättelse och samrådsshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om samråd för Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl.


  Datum för kungörelse: 2023-11-08
  Detaljplan: Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl. Ärendenummer: KS/2022:188
  Samråd: 2023-11-08 till 2023-12-06
  Kungörelse och samrådsshandlingar finns tillgängliga via denna länk.

 • Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-04-25


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-25
  Instans: Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-18
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Arvodesberedningens sammanträde 2024-03-27


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-27
  Paragrafer: §1-§3
  Instans:Arvodesberedningen
  Datum för tillkännagivande: 2024-04-04
  Sista datum för överklagande: 2024-04-25

 • Kungörelse av samråd finskt förvaltningsområde/Neuvonpito


  Kungörelse/tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-08
  Instans: Samråd Finskt förvaltningsområde/Neuvonpito - suomen kielen hallintoalue 
  Plats: Yngern, Kommunhuset
  Tid: 16:30
  Länk till dagordning_svensk version Pdf, 105.8 kB.
  Länk til dagordning_finsk version Pdf, 97.3 kB.