language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Anslagstavla

Snabbåtkomst

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Senaste tre anslagen

 • Kommunfullmäktige protokoll
  2023-03-09


  Tillkännagivade
  Sammanträdesdatum: 2023-03-09
  Paragrafer: 19 - 37
  Instans: Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: 2023-03-20
  Sista datum för överklagande: 2023-04-12

  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Kungörelse om beviljlat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

  Fastighet: Nykvarn 1:456 och Nykvarn 10:31
  Ärendenummer: BYGG.2023.19
  Beslutsdatum: 2023-03-16

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
   
 • Kungörelse om beviljlat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av tält, mur och parkering samt marklov för anläggande av bullervall.

  Fastighet: Mörby 6:3
  Ärendenummer: BYGG.2022.351
  Beslutsdatum: 2023-03-02

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kommunfullmäktige protokoll
  2023-03-09


  Tillkännagivade
  Sammanträdesdatum: 2023-03-09
  Paragrafer: 19 - 37
  Instans: Kommunfullmäktige
  Datum för tillkännagivande: 2023-03-20
  Sista datum för överklagande: 2023-04-12

  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Sociala utskottets protokoll 2023-03-06


  Tillkännagivade
  Sammanträdesdatum: 2023-03-06
  Paragrafer: 16 - 22
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-03-13
  Sista datum för överklagande: 2023-04-04
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 103.4 kB.
 • Vård-och omsorgsnämndens protokoll 2023-03-06


  Tillkännagivade
  Sammanträdesdatum: 2023-03-06
  Paragrafer: 20 - 33
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2023-03-13
  Sista datum för överklagande: 2023-04-04
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Kungörelse om beviljlat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

  Fastighet: Nykvarn 1:456 och Nykvarn 10:31
  Ärendenummer: BYGG.2023.19
  Beslutsdatum: 2023-03-16

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.
   
 • Kungörelse om beviljlat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av tält, mur och parkering samt marklov för anläggande av bullervall.

  Fastighet: Mörby 6:3
  Ärendenummer: BYGG.2022.351
  Beslutsdatum: 2023-03-02

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

 • Kungörelse om ansökan om bygglov


  Kungörelse om ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation

  Fastighet: Nykvarn 1:456 och Nykvarn 10:31
  Ärendenummer: BYGG.2023.19

  En ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.
  Ansökan avviker mot detaljplanens bestämmelser genom att anläggningen placeras på mark avsedd för "HUVUDGATA".Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2023-03-10 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn.