language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Anslagstavla

Snabbåtkomst

Här hittar du kommunens anslag som publiceras enligt lag.

Från det att ett beslut har publicerats här på anslagstavlan här du rätt att överklaga det inom tre veckor. Ett villkor för detta är att du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Senaste tre anslagen

 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation

  Fastighet: Mörby 5:1, Ströpsta 4, Nykvarn
  Ärendenummer: BYGG.2024.98
  Beslutsdatum: 2024-07-04

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.

 • Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell- och konferensbyggnad


  Kungörelse om ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell- och konferensbyggnad

  Fastighet: Bommersvik 1:1
  Ärendenummer: BYGG.2024.124

  En ansökan om bygglov för tillbyggnad av en hotell- och konferensbyggnad har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.
  Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-08-09 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta plan- och byggavdelningen i Nykvarn.
 • Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus


  Kungörelse om ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus

  Fastighet: Takpenseln 1
  Ärendenummer: BYGG.2024.112

  En ansökan om bygglov för tillbyggnad av två stycken flerbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Ansökan avviker mot detaljplanens bestämmelser genom att nya balkonger kragar ut över mark som inte får bebyggas.
  Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-08-09 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta plan- och byggavdelningen i Nykvarn.

 • Sociala utskottets protokoll 2024-07-03


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-07-03
  Paragrafer: §§74-90
  Instans: Sociala utskottet
  Datum för tillkännagivande: 2024-07-04
  Sista datum för överklagande: 2024-07-26
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2024-04-29


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-29
  Paragrafer: §37 - § 50
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-05-06
  Sista datum för överklagande: 2024-05-28
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Sociala Utskottets Protokoll 2024-04-29


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-04-29
  Paragrafer: §34 - §48
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-05-06
  Sista datum för överklagande: 2024-05-28
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 377.2 kB.
 • Sociala Utskottets Protokoll 2024-03-25


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-25
  Paragrafer: §23 - §28
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-03-28
  Sista datum för överklagande: 2024-04-19
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll Pdf, 377.8 kB.
 • Bygg- och miljönämndens protokoll 2024-03-26


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-26
  Paragrafer: §12 - §21
  Instans: Bygg- och miljönämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-03-28
  Sista datum för överklagande: 2024-04-19
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll
 • Vård- och omsorgsnämnden 2024-03-25


  Tillkännagivande
  Sammanträdesdatum: 2024-03-25
  Paragrafer: §23 - §36
  Instans: Vård- och omsorgsnämnden
  Datum för tillkännagivande: 2024-03-28
  Sista datum för överklagande: 2024-04-19
  Länk till aktuella sammanträden och protokoll

 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av transformatorstation

  Fastighet: Mörby 5:1, Ströpsta 4, Nykvarn
  Ärendenummer: BYGG.2024.98
  Beslutsdatum: 2024-07-04

  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.

 • Ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell- och konferensbyggnad


  Kungörelse om ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell- och konferensbyggnad

  Fastighet: Bommersvik 1:1
  Ärendenummer: BYGG.2024.124

  En ansökan om bygglov för tillbyggnad av en hotell- och konferensbyggnad har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.
  Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-08-09 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta plan- och byggavdelningen i Nykvarn.
 • Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus


  Kungörelse om ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus

  Fastighet: Takpenseln 1
  Ärendenummer: BYGG.2024.112

  En ansökan om bygglov för tillbyggnad av två stycken flerbostadshus har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun. Ansökan avviker mot detaljplanens bestämmelser genom att nya balkonger kragar ut över mark som inte får bebyggas.
  Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut. Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-08-09 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.seHandlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta plan- och byggavdelningen i Nykvarn.
 • Kungörelse om granskning för Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl.


  Datum för kungörelse: 2024-06-18
  Detaljplan: Ändring av byggnadsplan 01-TUR-348 (1949) för fastighet Kokboken 10 m.fl. Ärendenummer: KS/2022:188
  Granskning: 2024-06-18 till 2024-07-16
  Kungörelse och granskningshandlingar finns tillgängliga via denna länk.
 • Kungörelse om förlängd granskning för detaljplan Stöpplaren 3 m.fl.


  Datum för kungörelse: 2024-06-12
  Detaljplan: Stöpplaren 3 m.fl.
  Ärendenummer: KS/2023:131
  Granskning: 2024-06-12 till 2024-07-03
  Kungörelse och granskningshandlingar finns tillgängliga via denna länk Öppnas i nytt fönster..
 • Kungörelse om samråd för Ändring av detaljplan för Härföraren 1.


  Datum för kungörelse: 2024-05-20
  Detaljplan: Härföraren 1.
  Ärendenummer: KS/2023:270
  Samråd: 2024-05-20 till 2024-06-10
  Kungörelse och samrådsshandlingar finns tillgängliga via denna länk Öppnas i nytt fönster..
 • Kungörelse om beviljat bygglov


  Kungörelse om beviljat bygglov

  Fastighet: Tingsstaden 1:4
  Ärendenummer: BYGG.2024.61
  Beslutsdatum: 2024-04-29

  Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
  Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
 • Ansökan om bygglov för uppförande av torn och två teknikbodar


  Kungörelse om ansökan om bygglov

  Fastighet: SANDTORP 3:5
  Ärendenummer: BYGG.2024.67
  En ansökan om bygglov för uppförande av torn och två teknikbodar har inkommit till bygg- och miljönämnden i Nykvarns kommun.Då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område ska berörda sakägare få möjlighet att yttra sig över förslaget. Om du är berörd sakägare, t.ex. närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.Skriftliga synpunkter ska ha inkommit senast 2024-05-13 till Nykvarns kommun, Bygglov, 155 80 Nykvarn eller bygglov@nykvarn.se
  Handlingar finns tillgängliga på Nykvarns kommun. För frågor i ärendet, kontakta bygglovenheten i Nykvarn