language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Medborgarundersökning

Under 2021 har kommunen arbetat med att öka invånarnas deltagande i kommunens verksamheter bl.a. genom att satsa på utökat urval och riktade informationsinsatser avseende medborgarundersökning 2021. Medborgarundersökningen 2022 har skickats till 22 % av samtliga vuxna invånare i Nykvarn och hela 8,4 % av kommunens vuxna invånare har besvarat undersökningen vilket betyder att representativitet kan betraktas som väldig hög.

Medborgarundersökning 2021

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna.

Inför 2021 års medborgarundersökning har enkäten gjorts om och ämnesfokus ligger till grund för frågorna som ställs snarare än hur kommunens verksamhet är organiserad. Att enkäten ändrat utformning och struktur gör att det inte går att göra jämförelser tillbaka i tiden på samma sätt som tidigare. Undersökningen är uppdelad i flera undersökningsområden bl.a. Skola och omsorg, Boende och boendemiljö, Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter, Samhällsservice, Resor och kommunikationer, Bibliotek, kulturliv och mötesplatser, Idrott, motion och friluftsliv, Underhåll av den offentliga miljön, Trygghet i samhället, Klimat- och miljöarbete, Bemötande, information och inflytande i kommunen, Jämlikhet och integration.

Sammanlagt 161 av landets 290 kommuner har deltagit i undersökningen 2021, vilket är ett rekordhögt antal jämfört med tidigare år

Medborgarundersökning 2021 i Nykvarns kommun

Under 2021 har kommunen arbetat med att öka invånarnas deltagande i kommunens verksamheter bl.a. genom att satsa på utökat urval och riktade informationsinsatser avseende medborgarundersökning 2021.

SCB:s register över totalbefolkningen används som urvalsram och 1 800 personer har tillfrågats. Detta betyder att SCB har skickat undersökningen till ca.22 % av samtliga vuxna invånare i Nykvarn och hela 8,4 % av kommunens alla vuxna invånare besvarat undersökningen vilket betyder att representativitet kan betraktas som väldig hög.

Datainsamlingen genomfördes genom en webb- och pappersenkät under perioden augusti november 2021. Totalt gjordes fyra utskick via post under insamlingens gång.

Vid samtliga utskick fick uppgiftslämnaren information om att frågorna även kunde besvaras på webben samt på svenska och engelska. Pappersenkäten var på svenska och det var möjligt för uppgiftslämnaren att få en pappersenkät på arabiska.

SCB har valt att inte leverera en kommunspecifik resultatrapport med diagram för medborgarundersökning 2021, som tidigare år.

Länk till medborgarundersökningens databas på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:01

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:01

Dela sidan