language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om beviljlat bygglov

Kungörelse om beviljat bygglov för nybyggnad av tält, mur och parkering samt marklov för anläggande av bullervall.

Fastighet: Mörby 6:3
Ärendenummer: BYGG.2022.351
Beslutsdatum: 2023-03-02

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden. För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn: bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Senast uppdaterad 2023-03-15 08:14

Dela sidan