language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kungörelse om beviljat bygglov

Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation.


Fastighet: Sundsör 2:1
Ärendenummer: BYGG.2022.306
Beslutsdatum: 2022-11-16

Beslutet finns tillgängligt på Nykvarns kommun, bygg- och miljönämnden.
För frågor i ärendet, kontakta bygglovsavdelningen i Nykvarn:

bygglov@nykvarn.se eller 08-555 010 00.

Senast uppdaterad 2022-11-21 08:32

Dela sidan