language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Plats i förskola

Här finns kortfattad information om de regler som gäller för placering i förskola. För mer utförlig information; läs "Riktlinjer och placeringsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet".

Med hjälp av e-tjänsten kan ni som vårdnadshavare när som helst på dygnet ansöka om plats i förskola till ert barn, svara på erbjudande om plats, ändra dina inkomstuppgifter, ändra schema samt säga upp platsen.

Ni kan ställa ert barn i kö till förskola tidigast sex månader innan önskat startdatum. Uppsägningstiden för en plats är två månader och betalning sker under den tiden.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Utan inloggning kan ni:

 • Se information om alla förskolor i kommunen

När du är inloggad kan du:

 • Svara på erbjudande om plats
 • Se ditt barns aktuella platser och scheman
 • Se din aktuella inkomstuppgift
 • Ändra schema och inkomstuppgift
 • Säga upp platsen, två månader före önskat avslut

OBS!
Barn som har en förskoleplacering i kommunen får automatiskt en fritidshemsplacering i samband med att barnet börjar förskoleklass. Om ert barn inte har behov av fritidshem behöver ni säga upp platsen senast två månader innan skolstarten.

När ni tackat ja till en förskoleplacering på en förskola får ert barn en avdelningsplacering av oss och ni skall då registrera ert och barnets schema. För att förskolan ska kunna planera sin undervisning behöver ni som vårdnadshavare registrera nytt schema två veckor innan behovsdatumet.

Plats i förskola erbjuds till barn från 1 års ålder tills dess att barnet börjar i förskoleklass under de tider då föräldern arbetar eller studerar samt restid till och från arbetet eller skolan. Förskola kan också erbjudas till barn vars förälder söker arbete eller är föräldraledig med yngre syskon. Då får barnet gå i förskola under 20 timmar per vecka. Det är rektorn på förskolan som bestämmer vilka tider varje barn har rätt till.

Nykvarns kommun skall erbjuda alla barn som har behov av förskola en placering på någon av kommunens förskolor inom fyra månader. Ni kan i er ansökan önska en eller flera förskolor som ni helst ser att placering erbjuds på. För att garanteras en plats måste ni ansöka senast fyra månader innan önskat startdatum. Avstår ni ett erbjudande avsäger ni er rätten till en placering inom fyra månader.

Ni har två månaders uppsägningstid, räknat från den dag då uppsägningen registreras hos kommunen, och ni betalar för platsen oavsett om barnet använder den eller ej.

Om barnet är placerat på en av kommunens förskolor, och ni som vårdnadshavare önskar byta till en annan förskola, måste ni göra en ny ansökan. I ansökan anger ni i meddelanderutan att den avser omplacering och vilken förskoleplacering barnet har idag . Ansökan för omplacering omfattas inte av platsgarantin och kan göras först då ert barn är inskrivet/har börjat på förskolan.

Nej, det är bara den vårdnadshavare som är fakturamottagare eller den vars inkomst är registrerad som beräkningsgrundande för barnomsorgsavgiften som kan ändra barnets schema.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-16 10:14

Dela sidan

Kontakta oss

 • På Servicecenter kan du få hjälp av våra kommunvägledare att komma igång med e-tjänsten samt få information om hur du ansöker om e-legitimation.
 • Servicecenter

  Centrumvägen 24 A
  155 80 Nykvarn

  08-555 010 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-03-16 10:14

Dela sidan