language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Förorenade områden

Förorenade områden är platser som riskerar att skada eller skapa olägenhet för miljön eller människors hälsa.

Hitta på sidan

Hitta på sidan

Förorenade områden

Områden klassas som förorenade när halten av ett ämne, en förorening, är så hög att den riskerar att skada människors hälsa eller miljön.

Ett område kan ha blivit förorenat av olika typer av miljöfarliga verksamheter som exempelvis industrier, deponier eller olyckor. Föroreningen kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnader eller i anläggningar. Exempel på föroreningar är tungmetaller, oljeprodukter, lösningsmedel och organiska miljögifter.

Var finns föroreningarna?

I Nykvarns kommun finns cirka 72 konstaterade eller potentiellt förorenade områden. På länsstyrelsens karttjänst kan du se var dessa områden är lokaliserade.

Fler förorenade områden kan komma att upptäckas framöver och även områden där man inte förväntar sig att det finns föroreningar kan vara förorenade.

Mer information om förorenade områden i Stockholms län finns på Länsstyrelsens hemsida.

Underrätta vid upptäckt förorening

Om du som entreprenör eller fastighetsägare upptäcker en förorening på en fastighet som du äger eller använder är du skyldig att genast underrätta miljöavdelningen i Nykvarns kommun.

Om du upptäcker en förorening exempelvis i samband med schaktning ska arbetet avbrytas tills en överenskommelse har gjorts med miljöavdelningen för fortsatta åtgärder. Är läget akut ska räddningstjänsten larmas och spridning av föroreningen stoppas.

Anmäl åtgärder i förorenade områden

Innan du sanerar eller schaktar i ett förorenat område är du skyldig att göra en anmälan till miljöavdelningen. Anmälan ska skickas till miljöavdelningen minst sex veckor innan arbetet påbörjas.

En anmälan om sanering ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att miljöavdelningen ska kunna bedöma om föreslagna åtgärder är tillräckliga. Efter avslutad sanering ska slutrapport skickas in till miljöavdelningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-09-18 09:15

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-09-18 09:15

Dela sidan