language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Livsmedel

Här finns information till dig som är eller vill bli företagare i livsmedelsbranschen. Du får bland annat information om hur du registrerar en livsmedelsverksamhet. Här finns även information för dig som konsument om hur du anmäler en misstänkt matförgiftning.

Starta livsmedelsföretag

Innan en livsmedelsanläggning startas eller övertas måste företaget och den tänkta verksamheten registreras hos bygg- och miljönämnden.

Vid ägarbyte krävs en ny registrering. Det går inte att ta över en befintlig lokal med ett tidigare godkännande. Det är företagarens ansvar att informera miljöavdelningen, så att varje anläggning kan godkännas eller registreras. Tänk på att vara ute i god tid innan du har tänkt starta verksamheten.

Innan en verksamhet har godkänts eller registrerats får inte rörelse bedrivas. En verksamhet som drivs utan godkännande riskerar att få stänga och kan åtals anmälas för brott mot livsmedelslagen.

Kontakta miljöavdelningen för mer information om vilka typer av verksamheter som omfattas av krav på godkännande eller registrering.

För att få ett godkännande krävs:

 • En lokal som är tillräcklig för den tänkta verksamheten
 • Ett framtaget system för egenkontroll
 • En grundkurs i livsmedelshygien och egenkontroll

Genom ett villkorat godkännande som är tidsbegränsat kan verksamheten få starta även om egenkontrollen inte är fullständig. Egenkontrollen måste då kompletteras inom en viss tid för att verksamheten ska få fortsätta bedrivas.

TIPS! Ett bra sätt för att få stöd i tolkningen av de krav som ställs på just din verksamhet kan du använda de branschriktlinjer som har tagits fram och publicerats på livsmedelsverkets hemsida.

För mer information kontakta miljöavdelningen.


Livsmedelskontroll

Miljöavdelningen gör livsmedelskontroller på dessa verksamheter för att de som äter maten

 • ska kunna äta mat utan att bli sjuka
 • får rätt information om vad maten innehåller
 • får informationen om maten som är lätt att förstå.

När du som livsmedelsföretagare har registrerat din restaurang eller butik hos miljöavdelningen så kommer vi ut på kontrollbesök. Från den centrala myndigheten Livsmedelsverket får vi vägledning och information om olika områden inom lagstiftningen. Vi väljer ut de områden som gäller för just din verksamhet och kontrollerar hur de följs. Inspektören kan ge tips och råd men kan inte tala om i detalj hur din verksamhet ska göra. Det är alltid du som företagare som väljer så länge det följer lagstiftningen.

Det finns olika kontrollmetoder men de vanligaste är att vi gör revision eller inspektion.

Vid en revision bokar vi en tid med dig så att ansvarig för verksamheten finns på plats. Vi går tillsammans igenom era rutiner och bedömer om de är tillräckliga för att maten ska vara säker och att konsumenterna får rätt information om livsmedel.

En inspektion är en oanmäld kontroll där vi kontrollerar hur era rutiner fungerar i praktiken. Ibland kan vi komma när det är mycket att göra, men det är viktigt för att vi ska få en bild över hur det faktiskt ser ut. inspektören kan t.ex. stå vid sidan av och se hur personalen arbetar och om de följer verksamhetens rutiner.

Livsmedelslagstiftningen

Målet med livsmedelslagstiftningen är:

 • Säkra livsmedel - vilket innebär att konsumenten ska kunna äta maten utan att riskera att bli sjuk.
 • Redlighet - vilket innebär att konsumenten ska få korrekt information om livsmedlet för att kunna göra ett medvetet val och inte bli lurad.

Om du som medborgare misstänker att en verksamhet inte uppfyller livsmedelslagstiftningens mål kan du anmäla det till miljöavdelningen. Om vi bedömer att en utredning krävs, besöker vi verksamheten.

Alla livsmedelsföretagare ansvarar för att livsmedel som släpps ut på marknaden eller serveras är säkra och inte gör människor sjuka eller orsakar skada. Det är något du som livsmedelsföretagare själv måste kontrollera.

På Livsmedelsverkets hemsida kan du hitta mer information om livsmedelslagstiftningen och de krav som ställs på livsmedelsföretagaren.

Anmäl matförgiftning

En av miljöavdelningens uppgifter är att utreda matförgiftningar. Om du misstänker att du har drabbats av en matförgiftningar ska du anmäla det till miljöavdelningen. Efter anmälan besöker miljöinspektören restaurangen för att göra en utredning.

Tänk på att anmäla så fort som möjligt, det kanske finns mat kvar som miljöavdelningen kan ta prov på.

Dessa uppgifter vill vi ha:

 • Anmälarens namn och telefon: Om vi behöver ta kontakt för mer information. Om du vill vara anonym får du inte nämna ditt namn eller telefonnummer.
 • Misstänkt måltid: Var, vad och när du/ni åt? Om ni var ett sällskap behöver vi veta vilka som blev sjuka eller inte och om det var någon skillnad i det de åt.
 • Sjukdomsförlopp: Datum och klockslag för insjuknande samt uppgift om symptom och långvarighet.
 • Övrigt: Eventuell utredning eller provtagning hos läkare i samband med sjukdomen, eventuell överkänslighet mot livsmedel, övriga intagna måltider de senaste två dagarna, om du druckit dricksvatten från enskild brunn, om du har varit i kontakt med några speciella djur eller miljöer, utlandsvistelser den senaste tiden med mera.
 • För att anmäla en matförgiftning ring Nykvarns kommuns växel, telefon 08-555 010 00 och begär att få prata med miljöavdelningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-12 12:06

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-12-12 12:06

Dela sidan