language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Allmänna handlingar och sekretess

I kommunen hanteras en stor mängd handlingar. Många av dessa handlingar är offentliga och kan begäras ut av medborgare, media och allmänhet. I diariet finns det mesta av den officiella kommunikationen som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter.

Offentlighetsprincipen finns inskriven i tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar. Offentlighetsprincipen innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar. Syftet med offentlighetsprincipen är att ge medborgarna insyn i vilka beslut som fattas och hur politiker och tjänstemän arbetar. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som innehåller offentliga uppgifter.

En handling betraktas som allmän om den förvaras hos kommunen och antingen är inkommen till eller har upprättats av kommunen. Med upprättade handlingar menas färdiga handlingar som har skapats av kommunen. Allmänna handlingar består ofta av pappersdokument, till exempel skrivelser, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-postmeddelanden, kartor och bilder. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretesskyddade. Handlingar som är offentliga går att ta del av via kommunens registrator via telefon 08-555 010 04 eller epost kommun@nykvarn.se.

Du har rätt att ta del av de allmänna handlingar i kommunen som är offentliga. Handlingar som skyddas av sekretess har du generellt sett inte rätt att se. Kommunen gör dock en prövning i varje enskilt fall. Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial. Arbetsmaterial är handlingar som kommunens tjänstemän ännu inte har färdigställt och är således inte några allmänna handlingar. Kommunen har heller ingen generell skyldighet att göra sammanställningar av uppgifter ur olika handlingar eller databaser om de inte är enkla att ta fram.

Om du vill ta del av en allmän handling kan du använda våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller vända dig direkt till den verksamhet som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns vanligtvis hos den kommunala nämnd eller det kommunala bolag som handlägger ärendet, medan äldre handlingar finns hos kommunarkivet. Är du är osäker på vart du ska vända dig kan du kontakta kommunens huvudregistrator, e-post kommun@nykvarn.se.

Allmänna offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det genast eller så snart det är möjligt. Om du begär ut stora mängder handlingar eller handlingar som kräver större arbetsinsats att ta fram kan det få ta längre tid. Vissa handlingar finns i elektronisk form och kan vanligtvis skickas via e-post. Kommunen har dock ingen generell skyldighet att skicka handlingar elektroniskt. Du kan även läsa handlingarna på plats hos kommunen och skriva av dem om du vill. Du kan även få papperskopior av handlingarna mot en avgift.

När din begäran om att få ta del av en allmän handling kommer in, prövar den som hanterar din begäran om:

  • den efterfrågade handlingen finns hos myndigheten
  • det är en allmän handling
  • uppgifter i den omfattas av sekretess

    Om en ansvarig tjänsteperson hos kommunen inte låter dig ta del av den allmänna handlingen kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till kammarrätten.

Handlingar som innehåller uppgifter som omfattas av sekretess brukar kallas hemliga handlingar eller sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskildas personliga förhållanden eller ekonomiska intressen.

I offentlighets- och sekretesslagen finns det regler för vilka uppgifter som är hemliga inom olika typer av verksamheter och som därmed kan skyddas. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka handlingar som är hemliga.

Uppgifter som enligt lag omfattas av sekretess har du som medborgare generellt sett inte rätt att ta del av. Undantaget är om handlingens innehåll rör dig själv eller någon närstående som lämnat sitt medgivande till det. Kommunens tjänstemän och politiker får endast se de uppgifter som de behöver för att kunna utföra sitt arbete och fatta korrekta beslut.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 09:48

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 09:48

Dela sidan