language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutade organet i kommunen. Fullmäktige väljs av kommuninvånarna vart fjärde år och är det enda organ där politikerna är direkt folkvalda.

Nykvarns fullmäktige har 31 ledamöter och 20 ersättare från åtta partier. Nykvarnspartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna under mandatperioden 2022-2026

Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, fastställa skattesats samt besluta om budget, taxor och avgifter. Det är också fullmäktige som beslutar om hur kommunen ska vara organiserad. Politiker i nämnder och styrelser utses av kommunfullmäktige.

Offentliga möten

Kommunfullmäktige sammanträder vanligen en gång i månaden på en torsdag. Med början klockan 18.00 i salongen Qulturum Sländan, Centrumvägen 26, Nykvarns Centrum. Var mötet hålls framgår av kallelse och anslag. Sammanträdena är offentliga och vem som helst får komma och lyssna.

I anslutning till kommunfullmäktige anordnas ett politikercafé klockan 19.00 där du som kommuninvånare kan sitta ner och diskutera aktuella frågor med politikerna.

Kommunfullmäktiges sammanträden annonseras på kommunens elektroniska anslagstavla via hemsida en vecka innan. Där framgår vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium består av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande. En av presidiets uppgifter är att leda kommunfullmäktiges sammanträden. Presidiet utgör kommunfullmäktiges valberedning och kan även föreslå, tillsätta och avsluta tillfälliga beredningar.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-09-26 11:47

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-09-26 11:47

Dela sidan