language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Fritidshem

Fritidshem riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs 6.

Plats i fritidshem

Med hjälp av e-tjänsten kan du som vårdnadshavare när som helst på dygnet ansöka om plats i fritidshem till ditt barn, svara på erbjudande om plats, ändra dina inkomstuppgifter, ändra schema samt säga upp platsen.

Du kan anmäla behov av fritidshem tidigast sex månader innan önskat startdatum. Uppsägningstiden för en plats är två månader. Betalning sker under den tiden.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Utan inloggning kan du

 • Ansöka om plats i fritidshem

När du är inloggad kan du

 • Svara på erbjudande om plats
 • Se dina barns aktuella platser och scheman
 • Se din aktuella inkomstuppgift
 • Ändra schema och inkomstuppgift
 • Säga upp platsen, två månader före önskat avslut

OBS!
Barn som har en förskoleplacering i kommunen får automatiskt en fritidshemsplacering i samband med att barnet börjar förskoleklass. Om ditt barn inte har behov av fritidshem behöver du säga upp platsen senast två månader innan skolstarten.

Avgift för fritidshem

Så beräknas avgiften

Ni registrerar era inkomster i E-tjänsten fritidshem. Det är viktigt att ni lämnar de senaste inkomsterna ni har eftersom Nykvarns kommun annars tar ut fel avgift. Om ni inte registrerar era inkomster får ni betala den högsta avgiften.

Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Arvoden
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Livränta
 • Pension (Ej barnpension)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (Ersättning för merutgifter skall inte tas med)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (Det belopp som förs ut på deklarationens huvudblankett)

Detta räknas ej som inkomst:

 • Studiemedel
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag

Vems inkomst räknas?

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster innan skatt. Med hushåll menas de vuxna som är folkbokförda och bor i samma hem. Att vara gift eller inte spelar ingen roll och det spelar inte heller någon roll om barnet är gemensamt eller inte. Det är alltid den/de som är vårdnadshavare som är platsinnehavare och ansvarig för avgiften.

Maxtaxa

Om ditt hushåll 2023 tjänar 56 250 kronor brutto eller mer per månad gäller den högsta avgiften.

Avgifter fritidshem för elever till årskurs 6, 2024

Skriv tabellbeskrivning här


Avgiftstak

Högsta avgift

Barn 1

2 %

1 125

Barn 2

1 %

563

Barn 3

1 %

563

Barn 4

ingen avgift


Med barn 1 menas det yngsta barnet.

Faktura

Faktura betalas varje månad om räknas på samma månad, alltså fakturan som ska betalas i maj avser maj. För att syskonrabatt ska kunna utgå krävs att det är samma fakturamottagare för de barn som rabatten ska räknas på.

Betala med e-faktura eller autogiro

Hur ni gör för att skaffa e-faktura eller autogiro kan du läsa på sidan E-faktura och autogiro.

Om du inte betalar i tid

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift på 150 kronor, samt räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning tillämpas i följande fall:

 • Efter två obetalda avgifter
 • Platsen erhållits på grund av oriktiga uppgifter
 • Platsen har inte utnyttjats under två månader utan giltigt skäl

Ja, om ni har mer än ett barn i kommunens förskola eller fritidsverksamhet så gäller olika procentsatser för respektive verksamhet. Om ni till exempel har ett barn på heltid på förskola och ett på fritids betalar ni enligt prislistan nedan. Tänk bara på att samma vårdnadshavare måste stå som innehavare av barnomsorgsplatserna för att syskonrabatten ska gälla.

Inkomsttaket per månad är 56 250 kr. Avgifterna blir alltså inte högre om hushållets inkomster är 56 250 kronor/månad eller mer.

Kommunen har inte möjlighet att dela upp barnomsorgsfakturan. Fakturan gäller därför hela beloppet och vårdnadshavarna får själva reglera kostnaden mellan sig.

Kom ihåg att avanmäla samborelationen i e-tjänsten så att bara den ena vårdnadshavarens inkomst ligger till grund för beräkningen av förskole avgiften.

Om ditt barn inte ska gå på fritidshem och du inte vill betala för förskolan under sommaren säger du upp förskoleplatsen i april med två månaders uppsägningstid. Men om barnet ska gå på fritidshem, fortsätter du betala för platsen. Efter sommaren går den automatiskt över från förskoleplats till fritidshem.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-30 11:22

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-30 11:22

Dela sidan