language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Fritidshem

Fritidshem riktar sig till barn från förskoleklass till och med årskurs 3. Klubben riktar sig till elever i mellanstadiet (årskurs 4-6) efter skoltid samt på vissa lovdagar.

Plats i fritidshem

Med hjälp av e-tjänsten kan du som vårdnadshavare när som helst på dygnet ansöka om plats i fritidshem till ditt barn, svara på erbjudande om plats, ändra dina inkomstuppgifter, ändra schema samt säga upp platsen.

Du kan anmäla behov av fritidshem tidigast sex månader innan önskat startdatum. Uppsägningstiden för en plats är två månader. Betalning sker under den tiden.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Utan inloggning kan du:

 • Ansöka om plats i fritidshem

När du är inloggad kan du:

 • Svara på erbjudande om plats
 • Se dina barns aktuella platser och scheman
 • Se din aktuella inkomstuppgift
 • Ändra schema och inkomstuppgift
 • Säga upp platsen, två månader före önskat avslut

OBS!
Barn som har en förskoleplacering i kommunen får automatiskt en fritidshemsplacering i samband med att barnet börjar förskoleklass. Om ditt barn inte har behov av fritidshem behöver du då säga upp platsen senast två månader innan skolstarten.

Avgift för fritidshem

Beräkning av avgift

Ni registrerar era inkomster i E-tjänsten fritidshem. Det är viktigt att ni lämnar de senaste inkomsterna ni har eftersom Nykvarns kommun annars tar ut fel avgift av er. Om ni inte registrerar era inkomster kommer kommunen ta ut den högsta avgiften.

Detta räknas som inkomst:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Arvoden
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Livränta
 • Pension (Ej barnpension)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (Ersättning för merutgifter skall inte tas med)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (Det belopp som förs ut på deklarationens huvudblankett)

Detta räknas ej som inkomst:

 • Studiemedel
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Försörjningsstöd
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag

Vems inkomst räknas?

Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomster innan skatt. Med hushåll menas de vuxna som är folkbokförda och bor i samma hem. Att vara gift eller inte spelar ingen roll och det spelar inte heller någon roll om barnet är gemensamt eller inte. Det är alltid den/de som är vårdnadshavare som är platsinnehavare och ansvarig för avgiften.

Maxtaxa

Om ditt hushåll tjänar 52 410 kronor brutto eller mer per månad gäller den högsta avgiften. År 2023 höjs inkomstgränsen till 54 830 (se nedanför).

Avgifter fritidshem för elever till år 3

Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 1048 kronor/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 524 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift

Med barn 1 menas det yngsta barnet.

Avgifter fritidshem för elever till år 3, fr om 1 januari 2023

Barn 1: 2 % av inkomsten - dock högst 1 097 kronor/månad
Barn 2: 1 % av inkomsten - dock högst 548 kronor/månad
Barn 3: 1 % av inkomsten - dock högst 548 kronor/månad
Barn 4: ingen avgift

Med barn 1 menas det yngsta barnet.

Klubben

Klubben är en avgiftsfri öppen fritidsverksamhet som riktar sig till barn i åk 4-6. Mellanmål finns att köpa till självkostnadspris (swish).

Faktura

Faktura betalas varje månad om räknas på samma månad, alltså fakturan som ska betalas i maj avser maj. För att syskonrabatt ska kunna utgå krävs att det är samma fakturamottagare för de barn som rabbatten ska räknas på.

Betala med e-faktura eller autogiro

Hur ni gör för att skaffa e-faktura eller autogiro kan du läsa på sidan E-faktura och autogiro.

Om du inte betalar i tid

Vid betalning efter förfallodagen tillkommer en påminnelseavgift på 150 kronor, samt räntekostnader enligt gällande lag. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder.

Avstängning

Efter utredning kan avstängning tillämpas i följande fall:

 • Efter två obetalda avgifter
 • Platsen erhållits på grund av oriktiga uppgifter
 • Platsen har inte utnyttjats under två månader utan giltigt skäl

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-12 02:03

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-12 02:03

Dela sidan