language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Koldioxidbudget

Utsläppen i Nykvarns kommun måste minska med 13,3 procent varje år fram till 2045 om kommunen ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Det framgår av den koldioxidbudget kommunen tagit fram.

En kommuns koldioxidbudget är den mängd koldioxid som kommunen som mest får lov att släppa ut i framtiden om kommunen ska uppfylla sin del av Parisavtalet. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal vars mål är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C, och att man ska sträva att begränsa den till 1,5 °C. Nykvarns kommun tog fram en koldioxidbudget år 2022 med hjälp av Uppsala Universitet och Klimatsekretariatet.

Den maximala mängd koldioxid som Nykvarns kommun kan släppa ut från och med januari 2024, om utsläppen ska begränsas i enlighet med Parisavtalet, är 288 284 ton. För att hålla budgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 13,3 procent årligen fram till 2045. Om utsläppen ligger kvar på dagens nivåer kommer koldioxidbudgeten ta slut efter sju år.

Koldioxidbudgeten gäller inte bara den kommunala organisationen, utan alla företag som verkar och personer som bor i kommunen. Kommunen som organisation har ett stort ansvar som föregångare, men kommer inte att kunna nå målen om inte alla hjälper till.

Nykvarns koldioxidbudget finns som tryckt rapport Öppnas i nytt fönster. och som digital tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ClimateVisualizer, där statistik och budget uppdateras löpande. I budgeten kan du se de utsläpp som genereras inom Nykvarn kommuns gränser.

I beräkningen av koldioxidbudgeten inkluderas territoriella utsläpp av fossil koldioxid, samt per capita-fördelade utsläpp från utrikes flyg och sjöfart som tankar i Sverige

Budgeten bygger på uppgifter från den nationella emissionsdatabasens territoriella data över utsläpp
av koldioxid inom län och kommuner, exklusive utsläpp från nationella anläggningar. Ett tillägg görs för utsläpp från utrikes transporter, beräknat på antal invånare.

På global nivå står fossila bränslen för den i särklass största källan till de koldioxidutsläpp som människor orsakar (cirka 85 procent). På andra och tredje plats kommer utsläpp från avskogning och processutsläpp från cementframställning.

I Nykvarn står inrikestransporter för den största utsläppskällan (74 %). Följt av utrikes sjöfart (17 %), arbetsmaskiner (5 %), utrikes flyg (2 %) och uppvärmning (1 %).

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-25 09:36

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-06-25 09:36

Dela sidan