language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Information till partier

Här presenteras information till partier som planerar att bedriva någon form av aktivitet i Nykvarns kommun under Europaparlamentsvalet 2024. Informationen gäller sådant som beslutats av kommunens valnämnd eller kommunfullmäktige.

Distribution av valsedlar

Valnämnden ansvarar för distribution och utläggning av de valsedlar som kommunen enligt vallagen är skyldig att tillhandahålla. Det innebär att kommunen distribuerar blanka valsedlar och valsedlar till alla röstmottagningsställen i kommunen för följande partier:

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna
  • Centerpartiet
  • Feministiskt initiativ
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna
  • Miljöpartiet de gröna
  • Moderaterna
  • Piratpartiet
  • Sverigedemokraterna
  • Vänsterpartiet

Rätten att få sina valsedlar utlagda gäller bara om partiet begär det. Partiet ska begära utläggning hos Valmyndigheten senast det datum som Valmyndigheten beslutat. Om partiet endast har en kandidatlista trycker Valmyndigheten denna namnvalsedel och distribuerar dessa till kommunerna, som sedan ansvarar för att lägga ut dem.

Regler vid fler kandidatlistor

Om partiet mot förmodan skulle vilja ha två eller fler kandidatlistor (det vill säga flera olika namnvalsedlar) så trycker Valmyndigheten istället upp partivalsedlar, distribuerar dessa till kommunerna som sedan ansvarar för att lägga ut dem. I ett sådant fall skulle partiet ansvara för att distribuera sina namnvalsedlar.

Övriga partier

Partier som enligt vallagen inte omfattas av rätten att få valsedlar distribuerade av kommunen ansvarar själva för att leverera valsedlarna till röstmottagningsställena. Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala kassar utan partisymboler till röstmottagarna.

Tidpunkt för överlämning av valsedlar

Partierna får lämna valsedlar från klockan 7.00 på valdagen till valnämndens personal i vallokalerna. Ska valsedlar läggas ut i lokalen för förtidsröstning lämnas valsedlarna till röstmottagare i lokalen under röstmottagningens öppettider.

Detta gäller vid lokalerna

Röstmottagarna svarar för ordningen i valsedelställen och att valsedlar fylls på. Det är inte röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att valsedlarna tagit slut.

Observera att det endast är röstmottagare som förordnats av valnämnden som får lägga ut valsedlarna på den avskärmade platsen med valsedelsställ.

Partiföreträdare som går in i ett röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta av sig partisymboler, partijackor och eventuella banderoller/ordensband eller dylikt.

Passiv valsedelsutdelning

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Valsedelsutdelare ska stå utanför entrén och får bära ordensband som visar på partitillhörighet.

Valsedelsutdelarna ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén. Vid köer får inte valsedelsutdelning ske i kön utan endast utanför entrén.

Partierna får endast dela ut valsedlar till väljarna, inget annat kampanjmaterial.

Enligt vallagen (2005:837) 8 kap. 4 § är röstmottagarna ansvariga för ordningen på varje röstmottagningsställe. De som befinner sig i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras. Den som inte följer röstmottagarnas anvisningar får uppmanas att tillfälligt lämna lokalen eller utrymmet, om det är av väsentlig betydelse för genomförandet av röstmottagningen.

Inga torgmöten och andra aktiviteter

Torgmöten och andra politiska aktiviteter får inte ske i nära anslutning till ett röstmottagningsställe. Med detta avses exempelvis valaffischer, utdelning av broschyrer, flygblad eller annan skriftlig information om politiska partier, muntlig information/agitation med eller utan högtalare eller annan teknisk utrustning. Undantaget är passiv valsedelsutdelning (se ovan).

Partiorganisationerna ska därutöver beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter avseende torgmöten och andra aktiviteter.

Gränsdragningar för politisk propaganda

Följande gränser för politisk propaganda gäller utanför respektive röstnings-/vallokal.

Gränsdragning för politisk propaganda vid Lillhagaskolans matsal.

Gränsdragning för politisk propaganda vid Qulturum Sländan under förtidsröstningen.

Gränsdragning för politisk propaganda vid Qulturum Sländan och kommunhuset på valdagen.

Gränsdragning för politisk propaganda vid Björkestaskolans idrottshall och matsal.

Gränsdragning för politisk propaganda utanför Furuborghallen

Gränsdragning för politisk propaganda vid Taxinge förskola.

Gränsdragning för politisk propaganda vid Turingeskolans matsal och idrottshall.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-04 11:35

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-04 11:35

Dela sidan