language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vanliga frågor och svar

Här får du svar på ett antal vanliga frågor kring valet till Europaparlamentet den 9 juni.

Nej. Det går inte att rösta med Bank-ID på internet.

Hur det går till att rösta framgår i vallagen. Det är de politiska partierna i riksdagen som beslutar om röstning via internet ska tillåtas. Just nu är det inte en fråga som är aktuell. Skäl som anges mot röstning via internet är bland annat att det kan bli svårt att garantera väljarnas valhemlighet.

Om du vill ångerrösta så går du till din vallokal på valdagen och gör i ordning din röst. När du kommer fram till röstmottagarna säger du att du vill ångerrösta. Röstmottagarna markerar i röstlängden och tar emot dina valkuvert.

Röstmottagarna letar fram din förtidsröst ifall den har kommit till vallokalen och du får tillbaka den. Om inte förtidsrösten har inte hunnit komma till vallokalen upptäcks din ångerröstning senare under dagen, eftersom det i röstlängden är markerat att du röstat i vallokal. Förtidsrösten räknas då inte.

Du kan inte förtidsrösta flera gånger, då blir alla dina röster ogiltiga.

Rösträtten bestäms utifrån var du är folkbokförd den 10 maj. Det är till den adressen röstkortet skickas.

Om du saknar röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten. Du kan få det skickat via e-post för egen utskrift eller via vanlig post. Det kan också skrivas ut av servicecenter i kommunhuset eller i biblioteket. Kontakta servicecenter på tel. 08-­555 010 00, eller Valmyndigheten, tel. 020-825 825.

Har du inte möjlighet att åka till den vallokal du tillhörde 30 dagar innan valdagen kan du förtidsrösta. Du kan förtidsrösta i vilken kommun du vill, till och med den 9 juni, alltså även på valdagen.

Ja. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen, alltså den 10 maj. Du behöver inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Det bästa är att skriva hela partinamnet så tydligt som möjligt.

En blank valsedel godkänns om röstmottagarna kan tyda vilket partinamn som väljaren skrivit. Väljaren kan skriva med versaler (stora bokstäver), gemener (små bokstäver) eller använda vanliga partiförkortningar.

En viss särskrivning och felstavning kan godkännas om det framgår vilket parti som avses. Väljaren kan - men ska helst inte -använda förkortningar. Under rösträkningen kan det uppstå missförstånd kring vilket parti väljaren menar.

Det är länsstyrelsen som vid den slutliga sammanräkningen bedömer ifall valsedeln är godkänd eller inte.

Röstkort skickas till alla som har rösträtt. På röstkortet står det vilka val du har rösträtt i. Röstkortet innehåller också information om vilket valdistrikt du tillhör samt vallokalens namn, adress och öppettider.

När det är val kan du rösta på två sätt från utlandet: brevrösta eller förtidsrösta på ambassader och konsulat.

Förtidsrösta på ambassad eller konsulat

Om du väljer att rösta på ambassad eller konsulat räcker det med att du tar med dig en giltig id-handling. Du behöver inte ta med dig ditt röstkort, men det underlättar. Information om lokaler och öppettider under förtidsröstningen finner du på ambassadens eller konsulatets hemsida.

Brevrösta

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta från den 25 april, alltså skicka sin röst med posten från utlandet. Du kan beställa brevröstningsmaterialet via ett webbformulär på Valmyndighetens webbplats eller ringa Valmyndigheten. Du kan också hämta brevröstningsmaterial från en ambassad eller konsulat i det land du befinner dig i. För att brevrösta behöver du två vittnen som intygar att din röst ställts i ordning på rätt sätt.

Brevrösten får inte postas i Sverige och måste komma fram i tid för rösträkningen.

Om du är utlandssvensk och befinner dig i Sverige under ett val behöver du beställa ett nytt röstkort som gäller för röstning i Sverige. Du kan inte rösta i Sverige om du inte står med i röstlängden. Du måste då rösta från utlandet för att kunna läggas till i röstlängden.

Mer information om hur du anmäler dig till röstlängden hittar du hos Valmyndigheten (du hittar länken under Relaterad information).

Du kan inte rösta åt en släkting men du kan hjälpa personen att budrösta, det vill säga transportera rösten till vallokalen eller en röstningslokal. Detta kan du göra ifall släktingen på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till en lokal för förtidsröstning eller sin vallokal.

För att budrösta behövs ett särskilt budröstningsmaterial. Det beställer du från Valmyndigheten på 020-825 825 eller från kommunen, tel 08-510 10 00. Du kan också hämta det i kommunens reception.

Om en väljare inte har någon som kan agera bud eller på grund av funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp med att göra i ordning rösten kan personen kontakta kommunen för att få hjälp av ambulerande röstmottagare. Två röstmottagare kommer då till väljaren som får göra i ordning rösten på motsvarande vis som i en röstningslokal för förtidsröstning.

Ja, men bara om väljaren behöver hjälp med att göra i ordning sin röst.

Vi har hemliga val i Sverige. Det betyder att ingen ska få veta hur väljaren har röstat. Det är därför väljaren ska vara ensam bakom valskärmen när den röstar. Men om väljaren behöver hjälp med att göra i ordning sin röst får det vara två väljare bakom en valskärm.

Nej, det är röstmottagaren i vallokalen som ska stoppa ner valkuvertet i valurnan. Orsaken är att bara en röst per väljare ska läggas ner i valurnan. Att röstmottagaren lägger ner rösten är ett säkert system mot valfusk och misstag.

Du måste inte personrösta, du kan välja att bara rösta på parti. Om du inte kryssar för en person blir din röst en röst på partiet.

På onsdagen efter valet, onsdagen den 12 juni, räknar valnämnden de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna under valdagen. Denna räkning kallas för valnämndens preliminära rösträkning eller onsdagsräkningen. De röster som räknas är framför allt förtidsröster som lämnats i andra kommuner under valhelgen, men även brevröster och röster från ambassader.

Om det behövs kan räkningen förlängas till torsdagen.

I Nykvarn görs onsdagsräkningen i Qulturum Sländan, Centrumvägen 26. Exakt tid och plats meddelas en vecka före, på samma sätt som kommunfullmäktiges sammanträden.

När ditt valkuvert läggs ner i valurnan gör valförrättaren en markering i röstlängden vid ditt namn. Du kan kontrollera att du är avprickad i röstlängden genom att kontakta din kommun och be att få se röstlängden från förra valet.

När länsstyrelsen räknat klart alla röster och valresultatet vunnit laga kraft, så sparas alla valsedlar i länsstyrelsens arkiv under hela mandatperioden.

Valsedlarna destrueras efter att nästa val vunnit laga kraft.

På namnvalsedlarna trycks partiets namn och eventuellt en symbol om partiet har anmält en sådan. På namnvalsedlarna trycks även uppgifter om de kandidater som partiet vill ha på sin lista.

För att väljarna ska veta vem en viss kandidat är kan partiet förutom namn ange ålder, yrke, sysselsättning eller annat som kännetecknar personen.

Nej, inför val till riksdag, region- och kommunfullmäktige beställer partierna valsedlar med parti- och kandidatnamn hos länsstyrelsen. Vid val till Europaparlamentet beställer partierna sina valsedlar hos Valmyndigheten.

Ja, röstlängden är offentlig och förvaras hos kommunen. Om du vill se den får du kontakta kommunen.

Statistik och data från tidigare val finns på Valmyndighetens hemsida och hos Statistiska Centralbyrån, SCB, som är ansvarig myndighet för officiell statistik.

På SCB:s webbplats hittar du bland annat statistik över nominerade, valda och ej valda kandidater, röstberättigade, röster efter parti, personrösternas fördelning och mandatfördelning.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-19 11:40

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-01-19 11:40

Dela sidan