language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Vår verksamhet

Vår verksamhet innefattar hela skolan, här finns en presentation av några av dem.

Björkestaskolan är en två och treparallellig skola. I skolan finns också fritidsverksamhet där barn i åk F-3 har möjlighet att gå samt klubben för alla elever i åk 4-6 från hela kommunen.

Elevhälsa

Skolhälsovården är elevers, föräldrars och skolpersonals rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand förebyggande/hälsofrämjande i skolan.

Skolhälsovårdens arbetsuppgifter är bland annat:

  • Utföra hälsoundersökningar i förskoleklass, år 2 och år 4.
  • Utföra vaccinationer enligt nationella riktlinjer och komplettera vaccinationer som inte utförts under BVC tiden.
  • Delta i elevvårdsarbetet på skolan.
  • Förmedlar kontakt till skolläkaren vid skolrelaterade problem hos eleven.
  • Planera och utföra hälsosamtal och medverka vid skolläkarbesök.
  • Elever med särskilda behov erbjuds dessutom individuellt utformat stöd, som ofta innebär tätare kontakter med skolhälsovården.

Skolhälsovården har tystnadsplikt. Skolläkaren nås via skolsköterskan. Kommunen har även en skolpsykolog, Nils Eric Tedgård, som arbetar i kommunens skolor varannan vecka.

Om du vill komma i kontakt med någon i elevhälsan finns telefonnummer under fliken Kontakta oss.

Elevinflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever på Björkestaskolan.

Elevråd

Alla klasser från och med årskurs 1 till och med årskurs 6 har en representant i elevrådet. Elevrådet leds med stöd av personal på skolan. På dessa möten ingår även frågor kopplade till skolans matråd.

Klassråd

I slutet av årskurs 3 ska våra elever veta hur möten, till exempel klassråd organiseras och genomförs. Alla klasser från årskurs 1-6 genomför klassråd.

Fritidshemmet

Björkestaskolans fritidshem och den öppna verksamheten Klubben.

På våra fritidshem har vi många aktiviteter. Till exempel, lek i idrottshallen, spela spel, IKT-verkstad (använda iPads till att skapa film/musik, söka efter mönster till skapande mm), bygga med olika material, måla, rita och annat skapande samt utevistelse varje dag på skolgården.

Vi kan inte erbjuda alla aktiviteter alla dagar, men några varje dag.

Närheten till kommunens Folkets Park, lekparker i området och skog gör att har vi möjlighet att variera våra utemiljöer.

Telefonnummer till de olika fritidshemmen finns under fliken Kontakta oss.

Dokument

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns i pdf-fil i lärplattformen Infomentor och uppdateras läsårsvis. Du hittar den under "Nyheter" i Infomentor. Du kan också kontakta expeditionen för hjälp.

Modersmålsundervisning

Talar ni ett annat språk än svenska hemma? Då kan ni ansöka om modersmålsundervisning för ert barn. Det gäller elever i Åk 1-9.

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-25 02:00

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2024-04-25 02:00

Dela sidan