language
Nykvarn kommuns logga
Kontakt

Gång- och tillgänglighetsplan

Målet för gång- och tillgänglighetsplanen är att tätortens gångvägar och gångstråk ska vara fullt tillgängliga för alla människor oavsett fysiska eller psykiska förutsättningar, ålder eller kön.

Gång- och tillgänglighetsplanens syfte

Nykvarns kommuns gång- och tillgänglighetsplan är ett verktyg för att öka tillgängligheten längs tätortens gångstråk och ska fungera som stöd inför beslut på kort och lång sikt.

Gång- och tillgänglighetsplanen pekar ut åtgärder för att Nykvarns tätorts gångstråk ska bli mer tillgängliga för alla kommunens invånare och besökare. Planen redovisar även långsiktiga mål för tätortens gångstråk. Gång- och tillgänglighetsplanens handlingsplan är tänkt som ett stöd i processen för planering och prioriteringar inför varje budgetår.

Gång- och tillgänglighetsplanen antogs av Kommunfullmäktige 2015-10-22.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:43

Dela sidan

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Tack för din feedback!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan så tar vi tacksamt emot dem. På det sättet kan vi arbeta för att göra innehållet på sidan ännu bättre.

Beskriv vad som var felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Nykvarns kommun lagrar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter på www.nykvarn.se/gdpr

Senast uppdaterad 2023-01-18 10:43

Dela sidan